Hvordan avsløre en falsk nettside?


Det er fort gjort å bli svindlet på nett. Etablering av falske nettsider som kjeltringen geleider oss inn til, uten at vi selv aner det, kan få katastrofale følger for oss. IT-bransjen må lære oss hvordan  vi kan avsløre falske sider. Under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned viser Lisa Ringvold Kristoffersen og Mads Henriksveen fra Buypass hva vi kan se etter på en WEB-side, for å vite om den er falsk aller ekte.

Først og fremst må du sjekke at ingen kan se hva du legger inn av informasjon. For at det skal være tilfellet må den være kryptert. Det kan vi se ved at den er satt opp med HTTPS. Det betyr at det som går av kommunikasjon mellom oss og nettsiden ikke kan leses. Kan kjeltringen lure oss likevel? Ja, fordi den falske siden kan også opprettes med HTTPS.

Derfor må vi sjekke hvordan nettsiden er satt opp. For å bruke HTTPS trengs et sertifikat fra et autorisert sertifikat utsteder. Om det finnes et slik sertifikant er noe vi som brukere kan sjekke. Opplysninger om sertifikatutgiveren vises når du klikker på hengelåset i adressefeltet, og det er den informasjonen som kan avsløre om en side er falsk.

I videoen viser Buypass oss hva som ligger bak sertifikater og hvilken informasjon vi skal se etter. Dette er et viktig sjekkpunkt vi kan gjøre for ikke å bli lurt.

 

 

Dette er det siste av i alt syv klipp fra innleggene som ble holdt under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 27. september 2018. Det første omhandlet Rufo AS og daglig leder Knut Steinnes sin fremleggelse av hvordan det for deres virksomhet har vært å bli svindlet for 735.000kr. Videre har vi vist åpningsinnlegget til Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet og innlegget fra NSM v/ fungerende avdelingsdirektør for Cybersikkerhet Bente Hoff som presenterte NSMs rapport; Et sikkert digitalt Norge – IKT-risikobilde 2018. BITS AS ved Eivind Gjemdal ga finansbransjens råd for en sikker digital hverdag, og leder av Kripos sitt Nasjonale cyber crime-senter NC3 Olav Skard Jørgensen redegjorde for tankene rundt det kommende senteret hos Kripos. I det siste innlegget fortalte Ole Tom Seierstad fra Microsoft hvordan man skal beskytte seg mot skadelig e-post. Alle disse innleggene er å finne under aktuelt på både Norsis.no og sikkert.no samt youtube.