Mann triller sykkel over bru i Oslo mens han snakker i mobiltelefon

IDentitet 2023

– Lurer du på hvor utbredt ID-tyveri er i Norge?
– Hvilke utfordringer digitale identitetstyverier fører med seg?
– Hvilket ansvar myndighetene har for å sikre trygge løsninger?
– Hvordan biometri kan avhjelpe problemene?

Kurs og aktiviteter

Nyhetsbrev