Påmelding til IDentitet 2024

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) inviterer til konferansen IDentitet 2024. Dette årlige arrangementet organiseres i samarbeid med Skatteetaten og Universitetet i Oslo (UiO) og vil finne sted den 18. og 19. april i Oslo.

Konferansen er et to-dagers arrangement som samler eksperter, beslutningstakere og interessenter fra offentlig sektor, akademia og næringslivet. Målet er å utforske og drøfte nøkkeltemaer knyttet til identitetsforvaltning.

To-delt program

Konferansen vil som tidligere år bestå av to deler. Den første dagen, som vil finne sted på Thon Vika Atrium, vil ha fokus på overordnede tema knyttet til identitetsforvaltning i lys av pågående digitaliseringsprosesser. Diskusjonene vil spesielt rette seg mot trusler og risikoer i eksisterende ID-løsninger samt mulige fremtidige tiltak.

Juridiske og regulatoriske utfordringer

Dag to av konferansen, som vil finne sted på Det Juridiske Fakultet, UiO, i Domus Biblioteca, vil gå enda dypere inn i sentrale problemstillinger juridiske og regulatoriske utfordringer. Hovedtemaer denne dagen er digital inkludering i et rettighets- og diskrimineringsperspektiv, betalingssvindel samt rettsutvikling og sikkerhet i den digitale identitetsforvaltningen.

Offentlig-privat samarbeid

I april 2023 lanserte regjeringen en ny nasjonal strategi for eID i offentlig sektor, med mål om å sikre at én person har én identitet.

Strategien har som mål å sikre at én person har én identitet. I dag er det flere grupper som av ulike grunner ikke har mulighet til å få utstedt en eID på høyt sikkerhetsnivå, for eksempel eldre og utenlandske statsborgere. Sikker digital inkludering av alle fordrer en kjerneinfrastruktur hvor både offentlige og private aktører samarbeider. Dette skal diskuteres under en panelsamtale med sentrale aktører fra begge sektorer.

– For å få til en vellykket utstedelse av eID til alle som trenger det, må vi finne ut av hvilke roller og ansvar som skal ligge til de ulike aktørene i ID-økosystemet, både private og offentlige aktører. Dette er store spørsmål som vi må finne svar på sammen, sier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID i Skatteetaten.

Viktig samarbeid om ID-tyveriundersøkelsen

Årets IDentitet-konferanse er et resultat av et samarbeid mellom NorSIS, Skatteetaten og prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI) ved Juridisk Fakultet, UiO. Nytt av året er at SODI-prosjektet er med på gjennomføringen av den årlige ID-tyveriundersøkelsen, som har vært gjennomført siden 2010.

– Over de årene undersøkelsen har blitt gjennomført, har vi sett en betydelig endring i hvordan elektronisk ID, eller eID, blir brukt. Tilbake i 2010, var for eksempel BankID primært benyttet for nettbankaktiviteter, og det kun et par ganger hver måned. Nå, derimot, har BankID blitt en integrert og uunnværlig del av det daglige livet for de fleste, forteller Eivind Reiner-Holm, leder i NorSIS.

Samlende konferanse

IDentitet-konferansen gir deltakere en unik mulighet til å engasjere seg i viktige diskusjoner om identitetsforvaltning.

– Samfunnet står overfor store og alvorlige utfordringer knyttet til digital ekskludering og en stor økning i bedragerier der bruk og misbruk av eID spiller en sentral rolle. Skal vi løse disse utfordringene trenger vi å jobbe tverrfaglig og i samarbeid med både offentlige og private aktører, forteller Marte Eidsand Kjørven, professor i rettsvitenskap og leder for SODI-prosjektet.   

– Vi er derfor veldig glade for samarbeidet med NorSIS og Skatteetaten om IDentitet-konferansen, som er en viktig møteplass på tvers av både faglige disipliner og mellom offentlig og privat sektor, avslutter Kjørven.

Nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter!