Presseside

På denne siden finner du pressemeldinger og kontaktinformasjon til pressevakt.

Om oss

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet. Organisasjonen er delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens satsning på informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å skape en trygg digital hverdag, gjennom at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger.

Senterets definerte hovedmålgruppe er befolkningen og norske virksomheter. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter, så vel som den enkelte innbygger.

Les mer om våre verdier her

Pressekontakt

Pressehenvendelser skal gå gjennom pressevaktordningen i NSM, og den kan nås på telefon 992 08 262 (ikke SMS) eller på [email protected].

Last ned vår logo

Logoen vår består av to elementer: symbol og navnetrekk. Elementene er utformet med omhu, og skal aldri endres eller settes sammen på andre måter enn vist under. Det er vår primærlogo som er vår hovedlogo. Men de andre variantene kan brukes om det er mest hensiktmessig, både med tanke på navn og plass.

Det kan lastes ned to versjoner av hver logo, en for bruk på lys bakgrunn og en for mørk bakgrunn.

Kontakt oss om du ønsker andre formater eller varianter.

Denne versjonen skal benyttes i alle sammenhenger der det er nok rom for logoen til å stå godt plassert på flaten.

I de tilfellene der det er begrenset med plass i høyden kan sekundærlogo brukes.

Primærlogo med offisielt navn

Denne versjonen skal benyttes i alle sammenhenger der det er nok rom for logoen til å stå godt plassert på flaten.

Sekundærlogo med offisielt navn

I de tilfellene der det er begrenset med plass i høyden kan sekundærlogo brukes.