15 søkeresultater

Security Divas frokostseminar

Security Divas-nettverket har som mål å berike mangfoldet og fremme likestilling i den digitale sikkerhetssektoren. Vi arbeider målbevisst for å skape en trygg og inkluderende atmosfære for kvinner som er aktive innen digital sikkerhet. Et viktig tiltak for å oppmuntre kvinner til å satse på digital sikkerhet, og ikke minst bli værende i bransjen er […]

Security Divas 2024

Hvert år avholdes Security Divas-konferansen på Gjøvik, og arrangementet fungerer som et samlingspunkt for kvinner som jobber innenfor digital sikkerhet og informasjonsteknologi i hele landet.

Formålet er å gi dem inspirasjon og muligheten til å utvide sitt profesjonelle nettverk. Dette nettverket legger vekt på tverrsektoriell deltakelse og viser den varierte bredden innenfor digital sikkerhet. Security Divas-konferansen tiltrekker seg en mangfoldig gruppe deltakere, inkludert ledere, HR-representanter og utviklere fra både kommersielle selskaper og offentlige og ideelle organisasjoner.

Meld deg på og les mer om programmet for 2024