en hånd med pekefinger som tar på et digitalt symbol for menneske

Våre verdier

NorSIS skal bidra til en trygg digital hverdag for alle. Dette gjør vi ved å formidle råd og veiledning, skape arenaer for kunnskapsdeling og nettverk, og delta i samfunnsdebatten.

Verdier

Vårt mål er å øke kunnskap og bevissthet om digital sikkerhet i befolkningen og i virksomheter. Slik bidrar vi til utvikling av en digital sikkerhetskultur som styrker velferdssamfunnet, skaper verdier og verner om demokratiet.

Uavhengige

Vi skal gi synspunkter, råd og veiledninger som er basert på flere kilder, og som ikke er påvirket av kommersielle interesser eller andre aktørers synspunkter eller behov.

Fremtidsrettede

Vi skal være faglig oppdatert, dynamiske og omstillingsvillige og ha en optimistisk holdning til ny teknologi. Vi skal være oppdatert på målgruppenes behov. Vi skal være tidlig ute med å informere om utvikling innen informasjonssikkerhetsområdet.

Troverdige

Vi skal være imøtekommende, respektfulle, interesserte og lydhøre i vår kommunikasjon med målgruppene. Vi skal sette målgruppene i fokus og gi råd som er praktiske og anvendelige. Våre prosesser skal være transparente og tillitsskapende. Vi skal være åpne med hensyn til hvilke virksomheter vi samarbeider med.

Kunnskapsbaserte

Våre avgjørelser, vurderinger, uttalelser og råd skal være forankret i faglig kunnskap, dokumentert praksis, erfaring og informasjon – fra egne og andres tjenester.

Vedtekter

I tråd med egne vedtekter og tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet skal NorSIS:

  • være et nasjonalt ekspertorgan, en kunnskapsforvalter og kulturutvikler innen informasjonssikkerhet
  • være en attraktiv og verdifull samarbeidspartner
  • informere og dele kunnskap som skaper forståelse, og påvirke adferd som gir en tryggere digital hverdag

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter!