Nyheter

Kategori:

Stor interesse for foredragsdugnaden!

Oktober 2023 koordinerer NorSIS “Nasjonal sikkerhetsmåned” for 13.gang på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. En av de mest populære aktivitetene under Nasjonal sikkerhetsmåned er foredragsdugnaden. Dugnaden gir virksomheter mulighet til å velge blant et tjuetalls foredrag innenfor informasjonssikkerhet, egnet til deres behov. Ekspertene som bidrar til årets dugnad, kommer blant annet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), […]

Nasjonal sikkerhetsmåned fokuserer på «Sosial manipulering» for å møte en økende trussel

NorSIS tilrettelegger og koordinerer Nasjonal Sikkerhetsmåned for 13. gang, og årets tema er «Sosial manipulering». Selv med stadig utviklig av ny teknologi og avanserte sikkerhetsverktøy, utnytter angripere fortsatt den menneskelige faktoren som en sårbarhet. Dette gjør årets tema mer relevant enn noen gang. Sosial manipulering er en samlebetegnelse på forskjellige metoder som blir benyttet for […]