Om NorSIS


NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak. 

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppens hverdag gjennom å: 

  1. Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
  2. Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
  3. Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

NorSIS har en viktig samfunnsrolle på et stadig viktigere samfunnsområde. Utviklingen viser at det er behov for størst mulig samarbeid mellom ulike aktører fra alle sektorer. Blant disse har NorSIS er særskilt posisjon som en uavhengig og nøytral aktør, og sin rolle som ekspert og ikke-kommersiell tilbyder av sikkerhetstjenester til målgruppen. 

NorSIS’ kjernevirksomhet er kunnskapsformidling og utvikling av en digital sikkerhetskultur for å skape bevissthet, påvirke holdninger og å endre sikkerhetsatferd i målgruppen. 

NorSIS’ hovedtjenester er: 

Nettvett.no 

Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot enkeltpersoner fra barn til voksne, forbrukere og små- og mellomstore bedrifter. NorSIS samarbeider med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om driften av nettvett.no 

Slettmeg.no 

Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Nasjonal sikkerhetsmåned 

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten med kampanjen er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, som bidrar til økt verdiskapning og velferd.

Security Divas 

Security Divas er en konferanse for og med kvinner med interesse for IT og informasjonssikkerhet. NorSIS ønsker å ta vare på og forsterke sikkerhets­miljøet med dyktige damer og bidrar på denne måten til nettverksbygging og faglig oppdatering for alle som er – eller ønsker å være involvert i informasjonssikkerhet.

 

NorSIS skal bidra til en trygg digital hverdag for alle.