Om oss

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon og medlemsforening. NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Vi arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, med særlig fokus på allmennheten og små og mellomstore bedrifter.

– God nasjonal sikkerhetskultur styrker velferdssamfunnet, skaper verdier og verner om demokratiet. 

Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør 

God sikkerhetskultur

Livet blir mer digitalisert for de aller fleste av oss – alt fra arbeidshverdagen, privatøkonomien og digitale løsninger i hjemmet til offentlig tjenestetilbud og detaljhandel. I dag er så godt som alle deler av samfunnet i større eller mindre grad digitalisert.  

I takt med denne utviklingen, øker også vår digitale sårbarhet. Det gjelder oss som enkeltmennesker, virksomheter – og samfunnet som helhet. I NorSIS mener vi at en god nasjonal sikkerhetskultur styrker velferdssamfunnet. Det skaper verdier og bidrar til å verne om demokratiet.  

Derfor mener vi at god sikkerhetskultur og en trygg digital hverdag er et viktig samfunnsprosjekt. Vi jobber hver dag for å fylle vårt samfunnsoppdrag – med særlig fokus på allmennheten samt små og mellomstore bedrifter.  

I NorSIS bygger vi en trygg digital hverdag gjennom veiledning og opplæring, nettverksbygging, kunnskapsdeling og kommunikasjon. Dette gjør vi for å styrke befolkningens holdninger og adferd knyttet til informasjonssikkerhet.

Vil du motta nyhetsbrev fra NorSIS?


Subscribe to our newsletter!