Om oss

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av Nasjonal sikkerhetmyndighets arbeid for å sikre grunnleggende nasjonale funksjoner. Vi arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, med særlig fokus på allmennheten og små og mellomstore bedrifter.

God sikkerhetskultur

Livet blir mer digitalisert for de aller fleste av oss – alt fra arbeidshverdagen, privatøkonomien og digitale løsninger i hjemmet til offentlig tjenestetilbud og detaljhandel. I dag er så godt som alle deler av samfunnet i større eller mindre grad digitalisert.  

I takt med denne utviklingen, øker også vår digitale sårbarhet. Det gjelder oss som enkeltmennesker, virksomheter – og samfunnet som helhet. I NorSIS mener vi at en god nasjonal sikkerhetskultur styrker velferdssamfunnet. Det skaper verdier og bidrar til å verne om demokratiet.  

Derfor mener vi at god sikkerhetskultur og en trygg digital hverdag er et viktig samfunnsprosjekt. Vi jobber hver dag for å fylle vårt samfunnsoppdrag – med særlig fokus på allmennheten samt små og mellomstore bedrifter.  

I NorSIS bygger vi en trygg digital hverdag gjennom veiledning og opplæring, nettverksbygging, kunnskapsdeling og kommunikasjon. Dette gjør vi for å styrke befolkningens holdninger og adferd knyttet til informasjonssikkerhet.

Vil du motta nyhetsbrev fra NorSIS?


Subscribe to our newsletter!