Nasjonal sikkerhetsmåned 2024

Hvert år i oktober markerer og koordinerer NorSIS Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Nasjonal sikkerhetsmåned 2024

Formålet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital informasjonssikkerhet både blant befolkningen og i bedrifter. Dette gjøres på ulike måter med blant annet foredrag, arrangementer og kampanjer.

NorSIS har ansvar for å tilrettelegge og koordinere aktiviteter i Nasjonal sikkerhetsmåned på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

I 2024 er det 14. gang vi markerer sikkerhetsmåneden i oktober i Norge. Dette arrangementet er en del av EUs årlige europeiske sikkerhetsmåned (ECSM), ledet av det europeiske byrået for nett- og informasjonssikring (ENISA).  

Årets tema: Våre digitale verdier

Aldri før har vi lagret så store deler av våre personlige og profesjonelle liv digitalt. Bilder, minner, dokumenter, og forretningsinformasjon – alt dette er en del av vårt digitale fotavtrykk. Men tar vi oss tid til å reflektere over verdien av alt dette digitale innholdet og sikkerheten som omgir det? Hva slags risiko utgjør det at vi ikke er klar over hva slags verdier vi er i besittelse av, og hva slags konsekvenser kan tap av disse verdiene medføre?

Vi stiller derfor spørsmålet: Hva er dine digitale verdier?

Tap av digitale verdier kan resultere i alvorlige konsekvenser for privatpersoner, ansatte og bedrifter. For privatpersoner kan det føre til tap av personlig informasjon, bilder og andre verdifulle data, noe som kan føre til økonomiske problemer og utfordringer knyttet til personvern. Datainnbrudd eller tap av digitale ressurser, som tilgangskontroll, representerer alvorlige utfordringer både for bedrifter og deres ansatte.

Vi vil derfor i Nasjonal sikkerhetsmåned bidra til økt forståelse for hva våre digitale verdier faktisk betyr for deg, din bedrift og samfunnet.  

Dette inkluderer å gi kunnskap om ulike trusler og angrepsmetoder som kan true våre digitale verdier, samt å fremme beste praksis for datasikkerhet og personvern. Ved å styrke forståelsen og beskyttelsen av digitale verdier, kan vi bidra til å skape et tryggere og mer pålitelig digitalt miljø for alle.

La oss gå sammen for å ivareta våre digitale verdier og skape et mer robust og trygt digitalt samfunn.

Foredragsdugnaden

En av de mest populære aktivitetene i den Nasjonale Sikkerhetsmåned er foredragsdugnaden. Her gir eksperter og virksomheter innenfor informasjonssikkerhetsfeltet bort gratis foredrag i oktober. Dette er en god anledning til at virksomheteter skal kunne få et ekspertforedrag for en rimelig penge.

Gjennom vår portal kan foredragsholdere registrere sitt foredrag. Virksomheter som ønsker et foredrag, kan velge mellom disse registrerte foredragene og enkelt bestille dette på samme side fra 1. mai.

Aktivitetskalender

Et av målene med Nasjonal sikkerhetsmåned er å skape engasjement rundt informasjonssikkerhet med aktiviteter og arrangementer. Ønsker du å markedsføre ditt arrangement i vår oversikt over arrangementer?

Aktiviteten kan være en konferanse, et seminar, livesending, kurs, debatter etc.

ENISA European cybersecurity month

Oktober er det også sikkerhetsmåned i hele Europa, og det koordineres av The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). I 2022 hadde The European Cybersecurity Month (ECSM) 10-årsjubileum. For tiende gangen arrangerte ENISA sikkerhetsmåneden i oktober, og NorSIS koordinerte disse aktivitetene i Norge.