Kurs

Kursene er et lavterskeltilbud til deg som gjerne vil lære mer om informasjonssikkerhet. De krever ingen forkunnskaper, og gir deg akkurat det du trenger å vite for å få en litt tryggere digital hverdag.

Kurset «Er du sårbar for angrep»

Sammen med Motimate a Kahoot! company tilbyr vi kurset «Er du sårbar for angrep».

Kurset gir en grunnleggende innføring i digital sikkerhet. Vi tar for oss de vanligste truslene den enkelte bør kjenne til, og gir konkrete råd til forebygging og håndtering av hendelser. Vi kommer blant annet inn på tema som verdivurdering, passord og påloggingsrutiner, hva som gjør deg sårbar og hvilke avsendere du kan stole på.

Vi i NorSIS og Motimate legger vekt på at opplæring skal være enkelt, relevant, engasjerende og troverdig. Gjerne med elementer av lek og moro. Kurset inneholder film, spill og quiz, og kan gjennomføres på valgfri platform, om det er i nettleser eller på app på telefon.

Opplæringen er delt opp i fem moduler, og vil være tilgjengelig på norsk, engelsk, fransk og tysk. 

Kurset «En trygg digital hverdag» (gratis)

Dette kurset består av syv moduler, og gjennomføres ved å klikke deg inn på modulene under.

Modul 1: Verdifullt

Hva er verdifull informasjon for deg og din bedrift?

Modul 3: Sårbart

Hva gjør oss sårbare for hacking og svindlere?

Modul 5: Kjøreregler

Hvordan skal du forvalte din og andres data?

Modul 7: Dette er ikke en øvelse

Vet du hva du skal gjøre om du blir utsatt for et dataangrep, ellerforsøk på dette?

Modul 2: Glemt passord

Hvorfor skal du aktivere totrinnsbekreftelse?

Modul 4: Stol på meg

Hvilke virkemidler bruker svindlere for å lure deg?

Modul 6: You’ve got mail

Synes du det er vanskelig å vite hva som er trygt?

Andre e-læringskurs fra NorSIS

Hvordan sikre din egen identiet

Lær om hva du kan gjøre for å sikre din egen identitet, og hva du må gjøre om du har blitt utsatt for et ID-tyveri.

Trusler og tiltak

Kurset forklarer de viktigste truslene små og mellomstore virksomheter kan bli rammet av.

Sikkerhet i hverdagen

Lær om aktuelle digitale trusler og verktøy du har til å beskytte deg, slik at du kan ta gode digitale valg.