Gjenbruk av tekster

Ønsker du å bruke noen av våre tekster fra norsis.no videre? Norsis har flere skribenter og samarbeidspartnere, som selv kan velge om tekstene kan benyttes til fri gjenbruk, begrenset gjenbruk eller at det ikke gis tillatelse til videre bruk.   

Kvinne som skriver på pc. Gjenbruk av artikler fra norsis.no

Til venstre under menyen i artikkelen vil du finne hvem som har skrevet teksten. Nederst på siden av hver artikkel vil du også finne hvem som har fagansvaret for artikkelen om tema-området og om hvilken form for bruk som tillates videre.  

Fri gjenbruk 

Artikler merket med fri gjenbruk i det nederste feltet betyr at du fritt kan bruke teksten, innenfor visse rammer. 

Dette betyr at artikkelen er lisensiert med Creative Commons-lisenen CC-BY-SA-3.0, og at alle får lov til å dele, bruke, kopiere teksten videre – så lenge den krediteres korrekt. Du kan også bygge videre på teksten, men må da oppgi at du har gjort dette.  

Merk at lisensen gjelder for enkeltartikler. Du behøver ikke spørre opphavspersonen om du får lov til å bruke tekster merket med fri gjenbruk

Begrenset gjenbruk 

Hvis en tekst er merket med begrenset gjenbruk må du kontakte opphavspersonen og spørre om lov hvis du vil gjøre noe mer enn å sitere fra den. 

Klikk på navnet til forfatteren for å få opp kontaktinformasjon.  

Ikke lov å gjengi 

Hvis en tekst er merket med ikke lov å gjengi kan den ikke brukes videre.  

Slik krediterer du riktig:  

For gjenbruk av tekster fra norsis.no må du oppgi navn på opphavspersonen (altså den som har skrevet artikkelen), link til artikkelen på Norsis sine sider og dato. Dette må være med for at ditt skal være lovlig. Slik krediterer du en artikkel:  
 
Etternavn, Fornavn: artikkelnavn hentet fra Norsis.no den dato.  https://norsis.no/xxx 

Dette kan for eksempel se slik ut:  Kind, Hanne Stine: Girl Tech fest hentet fra Norsis.no den 9. mai 2022.  https://norsis.no/engasjerte-10-aringer-pa-girl-tech-fest/ 

Plagiat 

All bruk av tekster fra norsis.no uten kreditering regnes som plagiat. Dette gjelder også om du bruker artiklene til trykk eller skriftlig. Vi ber om at du alltid kreditere som angitt over.  

Ta kontakt om du lurer noe

Vi er opptatt av riktig gjenbruk, så ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe.