Publikasjoner


Hvert år lager NorSIS rapporter som vi publiserer på denne siden.

Trusler og Trender er en årlig rapport der vi både oppsummerer året som har gått, og ser på de mest fremtredende trendene for det neste året. Dette er den eneste nasjonale rapporten som beskriver trusselbildet for både enkeltpersoner og små- og mellomstore virksomheter.

NorSIS har siden 2016 publisert rapporter om digital sikkerhetskultur i befolkningen og for utvalgte grupper.

2019


Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2019

2018


Årsrapport NorSIS (2018)

Trusler og trender 2018-2019

Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2018

Halvårsrapport NorSIS – 1. halvår 2018

Utredning av kommunal sektors felles behov for et kompetansesenter for håndtering av IKT-hendelser (KommuneCSIRT)

2017


Trusler og trender (2017-18)

Ungdom og digital sikkerhetskultur (2017)

Nordmenn og digital sikkerhetskultur (2017)

2016


Årsrapport NorSIS (2016)

The Norwegian Cyber Security Culture (2016)

Trusler og trender (2016)

Årsrapport Slettmeg.no (2016)

2015


Årsrapport NorSIS (2015)

KommuneCERT – Utredning av behov og muligheter (2015)

Årsrapport Slettmeg.no (2015)