Publikasjoner

Hvert år lager NorSIS rapporter som vi publiserer på denne siden.

Trusler og Trender er en årlig rapport der vi både oppsummerer året som har gått, og ser på de mest fremtredende trendene for det neste året. Dette er den eneste nasjonale rapporten som beskriver trusselbildet for både enkeltpersoner og små- og mellomstore virksomheter.

NorSIS har siden 2016 publisert rapporter om digital sikkerhetskultur i befolkningen og for utvalgte grupper.