Publikasjoner


Hvert år lager NorSIS rapporter som vi publiserer på denne siden.

Trusler og Trender er en årlig rapport der vi både oppsummerer året som har gått, og ser på de mest fremtredende trendene for det neste året. Dette er den eneste nasjonale rapporten som beskriver trusselbildet for både enkeltpersoner og små- og mellomstore virksomheter.

NorSIS har siden 2016 publisert rapporter om digital sikkerhetskultur i befolkningen og for utvalgte grupper.

2022

ID-tyveriundersøkelsen 2022

Årsrapport NorSIS (2021)

2021


Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2021

Trusler og trender 2021

2020


Årsrapport NorSIS (2020)

Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2020

Halvårsrapport NorSIS – 1. halvår 2020

Trusler og trender 2019-2020

2019


Årsrapport NorSIS (2019)

Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2019

Sikkerhetskultur i vann og kraftsektorene 2019

2018


Årsrapport NorSIS (2018)

Trusler og trender 2018-2019

Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2018

Halvårsrapport NorSIS – 1. halvår 2018

Utredning av kommunal sektors felles behov for et kompetansesenter for håndtering av IKT-hendelser (KommuneCSIRT)

2017


Trusler og trender (2017-18)

Ungdom og digital sikkerhetskultur (2017)

Nordmenn og digital sikkerhetskultur (2017)

2016


Årsrapport NorSIS (2016)

The Norwegian Cyber Security Culture (2016)

Trusler og trender (2016)

Årsrapport Slettmeg.no (2016)

2015


Årsrapport NorSIS (2015)

KommuneCERT – Utredning av behov og muligheter (2015)

Årsrapport Slettmeg.no (2015)

Trusler og trender (2015)