Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2023

Velkommen til den syvende utgaven av den landsrepresentative undersøkelsen Nordmenn og digital sikkerhetskultur!

Vi har som vanlig stilt sammenlignbare spørsmål om holdninger, kompetanse og praksis slik at vi kan følge utviklingen over tid, men har i år også undersøkt nordmenns erfaringer med svindel og elektronisk ID (BankID). Disse spørsmålene er utarbeidet i samarbeid med SpareBank 1.

God lesning!

dekorativt ikon
sammendrag av rapporten
kunnskap, interesse og læring
bekymringer
syn på styring og kontroll
sikkerhetspraksis
elektronisk id
svindel
dekorativt ikon

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. I uke 34 og 35 2023 ble det gjennomført 2278 CAWI-intervjuer i et lands, – og fylkesrepresentativt utvalg av befolkningen i alderen over 18 år.

Et samarbeid med SpareBank 1.

Tidligere publikasjoner: