Tilgjengelighetserklæring

NorSIS sin profilmanual skal bidra til å kommunisere tydelig, og det visuelle uttrykket sørger for trygghet og tilgjengelighet overfor våre målgrupper. Denne erklæringen gjelder også subdomener på slettmeg.no og nettvett.no.

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder skal ha alt-tagg.

Kjente begrensninger og mangler

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på norsis.no, slettmeg.no og nettvett.no skal være tilgjengelig, vet vi at det er noen mangler, som for eksempel:

 • Word-, Powerpoint-, og PDF-dokumenter. Enkelte dokumenter kan ha mangler i formatering og bilder eller illustrasjoner. Vi følger løpende opp tilbakemeldinger fra brukere og fanger opp feil når vi oppdaterer innhold.
 • Alternative tekster. En del av bildematerialet på nettsiden som ikke er rent dekorativt mangler beskrivende tekster. Vi ser til at alt nytt innhold som lastes opp får alternative tekster, og gjør fortløpende oppdatering av eksisterende materiale.

Gi oss en tilbakemelding!

Noe som ikke fungerer som det skal? Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet? Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?

Ta gjerne kontakt med oss.