Nasjonal Sikkerhetsmåned 2024 setter fokus på «Våre digitale verdier»

Store deler av våre liv – fra personlige minner til profesjonell informasjon – lagres digitalt. Disse digitale eiendelene representerer verdier, enten det måles i affeksjonsverdi eller i kroner og øre. I Nasjonal sikkerhetsmåned 2024 stiller vi derfor spørsmålet: «Hva er dine digitale verdier?»

Kvinne bruker mobilen til å ta bilde av utsikten av hav og solnedgang

Årets tema, «Våre digitale verdier», har som mål å skape økt bevissthet rundt verdien av vårt digitale innhold og hvordan vi som privatpersoner og bedrifter på best mulig måte kan beskytte og ivareta disse verdiene.

–  Aldri før har vi lagret så mye av våre personlige og profesjonelle liv digitalt, og det er viktig å stoppe opp og å vurdere den personlige og forretningsmessige verdien av denne informasjonen, sier Ingelin Sørbo, prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned. Sørbo legger til:

– Ved å øke bevisstheten rundt verdien av våre digitale eiendeler, har vi som mål å styrke både forståelsen og motivasjonen til å beskytte disse viktige digitale ressursene.

Tap av digitale verdier kan ha et bredt spekter av konsekvenser både for privatpersoner og bedrifter.

– For privatpersoner er tap av digitale verdier som bilder eller dokumenter ofte veldig sårt og tungt, påpeker leder for NorSIS Eivind Reiner-Holm.

– På bedriftsnivå kan tap av data eller tilgang til viktige systemer true den daglige driften, konkurranseevnen, som videre kan føre til økonomiske tap, reduksjon i konkurranseevne, eller sviktende tillit hos kunder og samarbeidspartnere.

Formålet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital informasjonssikkerhet både blant befolkningen og i bedrifter. I år vil dette gjøres på ulike måter med blant annet foredrag, e-læring, arrangementer og kampanjer.

Spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter (SMB)

I år ønsker vi å rette et ekstra fokus på bedrifter i SMB-segmentet, og de utfordringene disse virksomhetene står overfor når det gjelder digital sikkerhet. Mange mangler ressurser og ekspertisen som trengs for å effektivt beskytte seg mot digitale trusler.

Konsekvensene kan være ødeleggende for en liten bedrift som mister tilgangen til sine systemer på grunn av et dataangrep. Men en annen viktig faktor er også at ofte utgjør SMB-er en del av leverandørkjedene til større selskaper. Da er det ikke bare seg selv som rammes, men det går ut over andre.

– Det har vært flere tilfeller nylig hvor store selskaper har blitt rammet av løsepengevirus, og det viser seg at angrepet ble muliggjort gjennom en liten leverandør eller samarbeidspartner. Dette understreker ikke bare risikoen en enkelt SMB kan utgjøre for seg selv, men også potensiell risiko for hele verdikjenden av tilknyttede virksomheter, forteller Reiner-Holm.

Registrer ditt foredrag til foredragsdugnaden

Et av høydepunktene i Nasjonal sikkerhetsmåned i alle år har vært foredragsdugnaden, hvor eksperter og virksomheter innenfor informasjonssikkerhet gir bort gratis foredrag. Dette vil også være en viktig aktivitet i år også. Dette initiativet gir virksomheter en unik mulighet til å få et ekspertforedrag til en rimelig penge.

Foredragsholdere oppfordres til å registrere sine foredrag på Nasjonal sikkerhetsmåneds portal allerede nå. Fra 1. mai vil bedrifter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet kunne bestille foredrag.

La oss gå sammen for å ivareta våre digitale verdier og skape et mer robust og trygt digitalt samfunn. Med fokus på kunnskapsdeling og økt bevissthet, ønsker vi å styrke samfunnets samlede forsvar mot digitale trusler i Nasjonal sikkerhetsmåned 2024.

Subscribe to our newsletter!