Er du vår nye rådgiver for administrasjon, økonomi og HR?


Ønsker du å bidra til en bedre IKT-sikkerhet for norske innbyggere, næringslivet og for samfunnsutviklingen? Vi søker en engasjert rådgiver for administrasjon, økonomi og HR. Søknadsfrist 22. januar

NorSIS er i vekst, og vi trenger en en ny rådgiver. Stillingens innhold og ansvar vil utvikles i takt med videreutviklingen av NorSIS. Vi ser etter deg som har relevant erfaring fra administrative og økonomiske funksjoner i en organisasjon, erfaring fra å lede andre og ikke minst blikk for både detaljer og helhet. Arbeidsoppgavene er svært varierte og du vil få gode muligheter til å utforme din egen arbeidshverdag.
Du vil rapportere til administerende direktør og være en viktig bidragsyter i organisasjonens daglige ledelse. Arbeidssted er NorSIS lokaler på Gjøvik. Noe reisevirksomhet i forbindelse med konferanser kan forekomme.

Ansvarsområde og sentrale oppgaver

 • Være organisasjonens viktigste ressurs og rådgiver i spørsmål knyttet til HR, administrasjon og økonomi.
 • Bistå administerende direktør i utøvelsen av den daglige driften, herunder følge opp at interne leveranser skjer til avtalt tid.
 • Bistå administerende direktør i personalhåndtering, og være en aktiv støttespiller innen HR når det gjelder lovverk og personalhåndbok, nyansettelser, introduksjonsprogram, sykefraværsoppfølging og permisjoner.
 • Ha ansvar for daglig drift av kontoret, herunder kontakt med utleier og leverandører.
 • Ha ansvar for å følge opp organisasjonens kontrakter og avtaler.
 • Støtte prosjektledere i administrative oppgaver og delta i løpende prosjekter.
 • Være ansvarlig for systemer for ansatte, timeregistrering, utlegg og reiseregninger, herunder ansvar for lønnsutbetalinger.
 • Ha ansvar for daglig samarbeid med regnskapsfører, og ivareta håndtering av alle dokumenter og bilag knyttet til regnskap og lønn.
 • I samarbeid med regnskapsfører, holde oversikt over organisasjonens budsjetter og regnskap, og fremlegge rapporter for prosjektledere og administerende direktør.
 • Registrere og arkivere virksomhetens dokumenter.
 • Utarbeide rapporter, dokumenter og referater for administerende direktør og styret.
 • Bistå organisasjonen i å overvåke nyhetsbildet, og bistå kommunikasjonsansvarlig med å koordinere mediehenvendelser.
 • Ha ansvar for at alle innkommende henvendelser håndteres etter avtalte instrukser, herunder sortere innkommende henvendelser i ulike støttesystemer, og påse og følge opp at henvendelser besvares.
 • Generell oppfølging av kunder og samarbeidspartnere.

Nettbutikk:

 • Ansvar for nettbutikken, herunder å holde lageroversikt, bestille varer, utvikle et relevant sortiment, pakke og sende ut varer til kunder, utstede og følge opp utgående fakturaer.

Kurs og konferanser:

 • Ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av kurs og konferanser i NorSIS´ regi, herunder kontakt med partnere innen lokaler, servering og lignende.
 • Ansvarlig for håndtering av påmeldinger, kommunikasjon med deltakere og eventuell fakturering av deltakelse.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant utdanning med fagbrev eller Bachelor innen administrasjon, økonomi og/eller HR
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Erfaringsbakgrunn som gjør at du har opparbeidet deg god kjennskap til ansvarsfeltet for stillingen.
 • God kjennskap til støtteverktøy innen fakturering, regnskap, timeføring og annen HR-aktivitet.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Strukturert med et aktivt blikk for kvalitet og forbedringsområder.
 • Gode samarbeidsegenskaper og dyktig på å bygge relasjoner internt.
 • En serviceorientert innstilling med god gjennomføringskapasitet.
 • Tillitsskapende, positiv og engasjert.
 • God evne til å arbeide selvstendig og å lede deg selv.
 • Må trives med å ha en koordinerende rolle som innebærer mye samhandling med andre.
 • God på å håndtere en variert arbeidshverdag som krever at man evner å håndtere flere svært ulike oppgaver.

NorSIS er en liten organisasjon som jobber prosjektbasert. Det krever at du er fleksibel og er villig til å bidra inn der behovene oppstår, også utenfor dine daglige arbeidsoppgaver. Du har allerede, eller ønsker å tilegne deg, grunnleggende forståelse for informasjonssikkerhet og NorSIS´ samfunnsoppdrag.

Vi tilbyr

 • konkurransedyktige betingelser
 • spennende arbeidsoppgaver i et givende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

I NorSIS får du kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. NorSIS ønsker å ha et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn eller ulik etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer også deg med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere til å søke.

Søknadsfrist og hvordan søke?

Søknadsfrist er 22. januar.
Du søker stillingen ved å sende CV og søknadstekst til stilling@norsis.no
eller enten gjennom finn.no sin løsning – den finner du i stillingsannonsen på finn.no

Søknadene vil bli behandlet konfidensielt. NorSIS er en privat virksomhet og er ikke underlagt krav om offentlig søkerliste.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om stillingen eller NorSIS? Kontakt vår administerende direktør Lars-Henrik Gundersen på tlf: 41020300 eller lars-henrik@norsis.no

Litt om oss i NorSIS

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er et uavhengig ekspertorgan innen informasjonssikkerhet. Vi gir råd om trygg bruk av internett til befolkningen, norske bedrifter og myndigheter. I tillegg driver vi tjenestene slettmeg.no og nettvett.no, og vi er koordinator for nasjonal sikkerhetsmåned, som gjennomføres i oktober hvert år. NorSIS’ kjernevirksomhet er kunnskapsformidling og utvikling av en digital sikkerhetskultur for å skape bevissthet, påvirke holdninger og å endre sikkerhetsatferd i målgruppen.