Risikovurdering

04.06.2024

Kurset er et innføringskurs i vurdering av risiko, og hvordan risikovurdering kan gjennomføres.

Om kurset

Kurset er et innføringskurs i vurdering av risiko, og vil gi kursdeltakerne grunnleggende forståelse av hvilke faktorer som inngår i vurdering av risiko og hvordan risikovurdering kan gjennomføres.

Kurset består av en blanding av e-læring, klasseromsundervisning og oppgaver.

Det vil bli tilsendt noe kursmateriell på forhånd, som deltakeren må ha satt seg inn i før oppmøte.

Deltakerne bør ha kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter, og kan gjerne ha gjennomført NSMs Grunnkurs i forebyggende sikkerhet.

Målgruppen for kurset er ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter, som har ansvaret for eller skal delta i arbeidet med å vurdere risiko for virksomhetens skjermingsverdige verdier etter sikkerhetsloven § 4-2 og virksomhetsikkerhetsforskriften § 12. Kurset er åpent for ansatt personell i virksomheter.
Merk: Man kan ikke delta på kurset som privatperson.

Innhold

  • Kurset vil gi grunnlag for å delta i virksomhetens arbeid med vurdering av risiko
  • Sikkerhetslovens og virksomhetsikkerhetsforskriftens bestemmelser om vurdering av risiko
  • Grunnleggende faktorer i vurdering av risiko
  • Valg og innføring av risikoreduserende tiltak
  • Bruk av sløyfediagram (bowtie) i risikovurderinger og arbeid med tiltak

Praktisk informasjon

  • Målgruppe: Ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter, som har ansvaret for eller skal delta i arbeidet med å vurdere risiko for virksomhetens skjermingsverdige verdier etter sikkerhetsloven § 4-2 og virksomhetsikkerhetsforskriften § 12. Kurset er åpent for ansatt personell i virksomheter. Man kan ikke delta på kurset som privatperson.
  • Kategorier: Hybrid
  • Språk: Norsk
  • Varighet: 1 dag
  • Produsent og tilbyder: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

For mer informasjon og påmelding se her.