Digital sikkerhet for barn og foreldre

Alle barn har krav på å få bruke nettet på en trygg, ansvarlig og positiv måte. Her har vi samlet gode nettvettråd til barn og foreldre.