Konferansen IDentitet 2024

Påmelding til årets konferanse er stengt.

IDentitet 2024

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) ønsker velkommen til konferansen IDentitet. Årets konferanse gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten og Universitet i Oslo, og vil foregå i tidsrommet 18. – 19. april i Oslo.

Todelt konferanse

Som i fjor blir konferansen todelt. Første dag av konferansen vil omfatte overordnede problemstillinger knyttet til identitetsforvaltningen sett i lys av de pågående digitaliseringsprosesser. Denne delen av konferansen vil belyse både trusler mot og risiko i eksisterende ID-løsninger, men vil også sette mulige fremtidige løsninger på agendaen. Konferansens første dag vil bli gjennomført på Thon Vika Atrium, Auditorium, og vil avsluttes med middag.

Konferansens dag to, som vil finne sted på Det Juridiske Fakultet, UiO, i Domus Biblioteca, vil gå enda dypere inn i en del sentrale problemstillinger. Hovedtemaer denne dagen er digital inkludering i et rettighets- og diskrimineringsperspektiv, betalingssvindel og rettsutvikling og sikkerhet i den digitale identitetsforvaltningen.

Program

Se nedenfor eller last ned som PDF.

Felles middag

Vi inviterer alle deltakere, uavhengig av om de deltar på én eller begge dagene, til en hyggelig felles middag på Thon Hotell Atrium, kl 18 på dag 1 (torsdag 18. april).

Denne toretters middagen gir deg muligheten til å knytte bånd med kolleger og bransjefolk i en uformell setting. Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en kveld med god mat, gode samtaler og muligheter for å bygge verdifulle relasjoner.

Du melder deg på til denne middagen samtidig som du melder deg på konferansen.

Ny kunnskap og nettverksbygging

Konferansen samler deltakere fra både offentlig sektor, akademia og fra næringslivet. Det legges vekt på å tilrettelegge for kunnskapsbygging gjennom foredrag, panelsamtaler og diskusjoner. I tillegg legger vi til rette for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom fageksperter og beslutningstakere.

Foredragsholdere

Bjørn Marhaug
Prosjektleder utvikling
Skatteetaten

Cecilie Wian
Konsulent
Bouvet

Eivind Reiner-Holm
Leder
NorSIS

Ellen Bennin Brattaas
Vitenskapelig assistent
UiO

Erling Skard
Sjefskonsulent
Kantega

Frank Fardal
Fagdirektør
Digdir

Frode Danielsen
Direktør
Digitaliseringsdirektoratet

Gisle Natvik
Professor
BI

Gro Hege Huglen
NAV

Gry Nergård
Direktør forbruker
Finans Norge

Hanna Kjemprud
Fagansvarlig A-krim
Fair Play Bygg

Jan Bjerved
Leder for ID
BankID BankAxept

John Erik Setsaas
Director of Innovation
Tietoevry Banking

Kristofer von Beetzen
Chief Product Officer
Freja eID

Kristian Gjøsteen 
Professor
NTNU

Lars Mamen 
Daglig leder
Fair Play Bygg

Marcus Nohlberg
Docent
Universitetet i Skövde

Marianne Henriksen
Fagdirektør
Skatteetaten

Marianne M. Rødvei Aagaard 
Universitetslektor
Uppsala universitet

Marte Eidsand Kjørven
Professor – prosjektleder
Institutt for privatrett – SODI

Per Thorsheim
Password & digital authentication expert

Petter Omland 
Stipendiat
UiO, SODI

Petter Hafskjold
Sjefarkitekt IT
NAV 

Thea Ullhaug Pope 
Spesialrådgiver Byrådsavdeling for næring og eierskap 
Oslo kommune

Thomas B. Johansen
Spesialrådgiver Byrådsavdeling for kultur og næring
Oslo kommune

Tobias Wijk 
Virkseomhetsutvikler
Skatteverket

Tone Linn Wærstad
Professor
UiO, SODI

Tore Rossland
Prosjektleder for innføring av ID-kort til utlendinger
ID-seksjonen Politidirektoratet

Trygve Bergsåker 
Professor emeritus
UiO

Vebjørn Wold
Stipendiat
UiO, SODI

Øystein Schønberg-Grevbo
Direktør Virksomhetsstyring
Skatteetaten