Barn på nett

Barn får via nettet tilgang til hele den digitale verden. Da er det viktig å ha ha god digital dømmekraft og litt oppfølging fra foreldre og lærere på den digitale veien.

ansiktet til ung jente med koder rundt

Barns digitale liv

Barns liv er i dag også på nettet og er stort sett knyttet til positive opplevelser. Men det er viktig at man snakker med barna om nettopplevelser – postive, som negative, bruk og konsekvenser. Sistnevnte f. eks ved nettspill og fristelser ved å kjøpe – som igjen kan ramme økonomisk.

Det er viktig for foreldre å engasjere seg i barns liv, og mye av dette livet foregår digitalt. Spør barna om hvordan dagen deres har vært – også på nett!

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft handler om å ta kloke valg når du bruker ulike digitale verktøy og er på internett. For eksempel er ikke alle er den de utgir seg for å være. Sjekk hvem som er avsender før du klikker på lenker eller vedlegg du får og vurder om informasjonen er sann før du deler den videre eller chatter med noen du ikke kjenner.

Tenk også over om noen kan bli lei seg av det du skriver. Si ifra om andre deler
ting de ikke bør, og oppfordre dem til å dele positive ting i stedet. Spør om lov før du tar eller deler bilder eller film av andre. Snakk med en voksen og be om hjelp hvis du
ser, leser eller opplever noe du ikke syns er greit.