Hva er kunstig intelligens, og hva kan det brukes til?

I løpet av de siste årene har det dukket opp stadig flere tjenester som lar forbrukere benytte seg av kunstig intelligens (KI), eller artificial intelligence (AI), som det heter på engelsk. Det er tjenester som for eksempel OpenAI sin ChatGPT eller Snapchat sin My AI.

Bilde som viser et eksempelspørsmål på AI tjenesten ChatGPT
Eksempel fra OpenAI sin AI-tjeneste ChatGPT

Hva er KI?

Kunstig intelligens, KI, handler om datamaskinens evne til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Eksempler på slike oppgaver er gjenkjenning av bilder, å forstå tale, ta beslutninger og lære av erfaring. KI har mange bruksområder. Det kan hjelpe med å automatisere oppgaver, forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i ulike oppgaver, og hjelpe til med å løse komplekse problemer.

De siste årene har det vært mye snakk om OpenAI sin ChatGPT og Snapchat sin My AI. Andre aktører, slik som Microsoft, Google og Meta, utvikler også kunstig intelligens til sine tjenester. Disse tjenestene kan gi deg som forbruker svar på en rekke spørsmål, og gi informasjon om flere forskjellige temaer.

Hvordan fungerer det?

KI-tjenestene som vi nevner over, er tekstgeneratorer som er trent på store mengder tekst. Ved å analysere store mengder data og finne mønstre og sammenhenger, bruker KI dette til å ta beslutninger og generere svar på spørsmål fra brukere.

Enkelt forklart vil det si at når tjenesten får et spørsmål, bruker den kunnskapen den har lært seg under treningen, samt deler av eksisterende tekst, for å generere et nytt svar. De ulike tjenestene kan også lære av erfaring slik at den kan forbedre svarene sine over tid.

Det finnes også KI-tjenester som genererer andre typer data, som for eksempel bilder. Disse er trent på en enorm mengde bilder, i tillegg til en tekstbeskrivelse av bildene. Når bildegeneratoren er trent, kan den lage helt nye bilder basert på et sett med betingelser.  

La oss presentere et eksempel på hvordan dette kan se ut. Vi ba en KI bildegenerator om å produsere følgende bilde for oss: «Gammelt ektepar som sitter i en park på høsten i Norge, tatt med et Nikon D5000.» Dette ble resultatet: 

KI-generert bilde
KI-generert bilde

Videre ba vi en KI tekstgenerator om å skrive et avsnitt om hvordan kunstig intelligens kan brukes for å svindle folk: 

KI-generert svar fra ChatGPT
KI-generert svar fra ChatGPT

Hva bør man tenke over?

KI-tjenestene kan være et nyttig verktøy i flere ulike sammenhenger, og det kan fungere som et godt støtteverktøy i hverdagen. Det er derimot viktig å være klar over at tjenestene ikke alltid vil gi deg nøyaktige svar. Å være kildekritisk gjelder derfor selv om det er kunstig intelligens som gir deg informasjonen. Kunstig intelligens kan heller ikke fungere som en erstatning for en menneskelig samtalepartner, da teknologien ikke har følelser og empati slik et menneske har.

Samtidig er det viktig å opprettholde godt nettvett også når det kommer til hva en velger å dele med tjenesten. Som med alle andre steder på internett bør du ikke gi fra deg personopplysninger eller annen sensitiv informasjon, da vi ikke har helt kontroll på hvor disse dataene lagres.

I tillegg må man huske på at KI er en like stor ressurs for kriminelle aktører, som for andre. Med de mulighetene som finnes i dag, er det mange måter å bruke KI som verktøy i svindelforsøk og sosial manipulasjon. Derfor er det avgjørende at folk opprettholder sunn skepsis og bruker pålitelige sikkerhetsverktøy for å beskytte seg mot KI-drevet svindel. Samtidig må selskaper og myndigheter kontinuerlig forbedre sikkerhetstiltakene sine for å hindre denne formen for svindel. 

Det er med andre ord viktig å være oppmerksom på potensielle utfordringer og risikoer knyttet til KI, men det er også viktig å erkjenne at det kan ha mange positive effekter og gi store fordeler for samfunnet. Man bør derfor ha en balansert tilnærming til kunstig intelligens, som tar hensyn til både utfordringer og fordeler.