Ressurser for foreldre

Mye av barn og unges sosiale og faglige liv utspiller seg på nett, hvilket betyr at både foreldre og skolen må gi dem kompetanse til å mestre utfordringer og situasjoner som oppstår i disse omgivelsene.

liten jente gjør lekser på datamaskinen sammen med moren sin

Forebygging, kunnskap og håndtering blant elever

Både foreldre og skolen har som oppgave å ruste barna til å mestre livene sine og forberede dem på fremtiden (Opplæringsloven §1-1).  Derfor trenger elevene både kunnskap om forebygging og om hvordan de skal sikre seg selv og andre, sin personlige informasjon og sitt utstyr på nett. I tillegg til at de trenger konkret håndteringskompetanse, som hjelper dem dersom de opplever uønskede hendelser.

NorSIS erfarer at kunnskapsnivået blant yngre om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er relativt høy. Likevel ser vi at uønskede hendelser skjer.

Kompetanseheving for barn

Gjennom vårt arbeid ser vi at forebyggende tiltak og kompetanseheving om informasjonssikkerhet og digital dømmekraft er svært viktig for at barn og unge skal ha positive og trygge opplevelser på nett. Videre er det et fortrinn for framtidens arbeidstakere at de har et bevisst og reflektert forhold til bruk av teknologi.

Kunnskap og ferdigheter om hvordan alle og enhver best mulig kan ta vare på egen og andres informasjon og utstyr, er svært viktig i et samfunn der stadig flere oppgaver løses digitalt. ​

Dette kurset er laget for foreldre, og har som mål å:

  1. Skape forståelse for sikkerhetsbegrepene og deres relevans
  2. Skape forståelse for at barn kan komme opp i utfordrende og uønskede situasjoner på nett
  3. Øke kunnskap om tiltak for å ivareta barnets sikkerhet

Nettkurs for foreldre

Digital sikkerhet for foreldre

Leksjon 1 – Foreldreråd for barn på nett

Leksjon 2 – Ta vare på barnas identitet

Leksjon 3 – Barna må tenke før de klikker og deler

Leksjon 4 – Ta vare på barnas ting