Ressurser for elever

Mye av elevenes sosiale og faglige liv utspiller seg på nett, hvilket betyr at skolen også må gi dem kompetanse til å mestre utfordringer og situasjoner som oppstår i disse omgivelsene. Digital kompetanse er komplekst, og innebærer en grunnleggende forståelse av teknologi, jus, medier og etikk.​

Forebygging, kunnskap og håndtering blant elever

En av skolens oppgaver er å ruste barna til å mestre livene sine og forberede dem på fremtiden (Opplæringsloven §1-1).  Derfor trenger elevene både kunnskap om forebygging og om hvordan de skal sikre seg selv og andre, sin personlige informasjon og sitt utstyr på nett. I tillegg til at de trenger konkret håndteringskompetanse, som hjelper dem dersom de opplever uønskede hendelser.

NorSIS erfarer at kunnskapsnivået blant yngre om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er relativt høy. Likevel ser vi at uønskede hendelser skjer.

Kompetanseheving for barn

Gjennom vårt arbeid ser vi at forebyggende tiltak og kompetanseheving om informasjonssikkerhet og digital dømmekraft er svært viktig for at barn og unge skal ha positive og trygge opplevelser på nett. Videre er det et fortrinn for framtidens arbeidstakere at de har et bevisst og reflektert forhold til bruk av teknologi.

Kunnskap og ferdigheter om hvordan alle og enhver best mulig kan ta vare på egen og andres informasjon og utstyr, er svært viktig i et samfunn der stadig flere oppgaver løses digitalt. ​

Digital kompetanse, herunder digital dømmekraft og digital sikkerhetskultur, er relevante temaer når vi snakker om fremtidsrettet kompetanse. Det er viktige ferdighetsområder, det er knyttet til læring i fagene og digitale hendelser har betydning for elevers opplevelse av et godt og trygt skolemiljø. For at skolen skal lykkes i å ruste elevene til å mestre livene sine og møte fremtiden, er digital kompetanse grunnleggende. ​

Skrivebord med plante, klokke, neglelakk etc og et bilde der en plakat med nettvettråd er rammet inn

Nettvettråd til barn

Barn får via nettet tilgang til hele den digitale verden. Da er det viktig å ha ha god digital dø…

Barn og unge på nett 08.06.2022

Lær elevene digital dømmekraft og nettvett

For å være fornuftige nettbrukere som gjør trygge valg for seg selv og andre, er det bra å ha digital dømmekraft og å bruke nettvett. Da må man kjenne til hvilke lover og regler som gjelder. Man må forstå noe om hvordan teknologi fungerer, hva man har av verdier og hvordan man kan sikre seg selv og andre. Det handler om holdninger og handlinger som bidrar til at alle kan være trygge på nett. Og innebærer å ta ansvar for seg selv, og de rundt oss.

Her finner du ressurser som handler om personvern, det å bruke sosiale medier, uønskede hendelser som kan oppstå, hvordan vi kan sikre oss best mulig mot dem og hva som er lurt å gjøre dersom de oppstår.

Nettkurs

Digital sikkerhet for elever

Leksjon 1 – Digitale brukerkontoer

Leksjon 2 – Tenk før du deler

Leksjon 3 – Tenk før du klikker

Leksjon 4 – Vær grei mot andre

Leksjon 5 – Pass på tingene dine

For lærer – Undervisningsopplegg til bruk i klasserommet

Sosiale medier

Svindel

Datainnbrudd og hacking