Trenger du kunnskap om digital sikkerhetskultur?


Høgskolen i Innlandet tilbyr videreutdanningskurs for deg som er leder og forvalter IKT-systemer, systemeier, innkjøper, på annen måte har ansvar for digital sikkerhet og organisasjonsutvikling eller trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet. Kurset er utviklet i samarbeid med oss i NorSIS. Søknadsfrist er 1. juli

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna. Ønsker du økt kompetanse i å utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur? Studiet har 2 samlinger (totalt 3 dager) og er nettstøttet med digitale læringsressurser tilgjengelig via en felles nettportal. Studiet er utviklet i samarbeid med NorSIS. Les mer og meld deg på.

Søknadsfrist: 1. juli 2021

Arbeid med sikkerhetskultur i NorSIS

I samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og som en del av fellesprosjektet for utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, har vi utarbeidet veileder for digital sikkerhetskultur i to deler. Disse er først og fremst rettet mot offentlig sektor, men gir uansett nyttig innsikt både i hvordan du bygger god sikkerhetskultur i virksomheten og hvordan du selv kan kartlegge virksomhetens sikkerhetskultur.

Befolkningsundersøkelse nordmenn og digital sikkerhetskultur

Hvert år siden 2016 har NorSIS kartlagt befolkningens digitale sikkerhetskultur og gitt ut en rapport om nordmenns digitale sikkerhetskultur. Dette gjør vi først og fremst for å få kunnskap om befolkningens kunnskap om digital sikkerhet i et stadig mer digitalisert samfunn. Digital kriminalitet rammer oss, både som privatpersoner og virksomheter og det har ofte store konsekvenser. Kunnskap om deltagelsen i et trygt digitalt samfunn blir derfor stadig viktigere.

Les rapporten fra 2020

Måling av sikkerhetskultur

Vi i NorSIS tilbyr kartlegging av sikkerhetskultur i din virksomhet som en tjeneste. Les mer og bestill tjenesten i vår nettbutikk.