Hva er totrinnspålogging?

En enkel måte å forklare totrinnspålogging på er å kalle det en dobbel lås. Der passordet ditt åpner den ene låsen, vil en engangskode åpne lås nummer to, og det fungerer som en ekstra bekreftelse på din identitet når du logger deg inn på en tjeneste. Totrinnspålogging gjør kontoen din sikrere fordi det hindrer uvedkommende å logge inn på din konto, selv om de kjenner til ditt passord.

Nærbilde av en hånd som ser på en totrinnsbekreftelses-kode på en telefon med den ene hånda og skriver med den andre på data.Getty Images

Når du skal logge inn på en tjeneste på internett, for eksempel en banktjeneste eller sosiale medier, må du identifisere deg. Du må bevise at du er den du utgir deg for å være. Tradisjonelt har dette vært gjort med brukernavn og passord. Det har dessverre vist seg at brukernavn og passord kan komme på avveie, og at denne personlige informasjonen kan benyttes til svindel og kriminell virksomhet. For å forhindre dette, og for å forbedre sikkerheten, er forskjellige løsninger for totrinnspålogging introdusert.

Ulike sikkerhetsnivåer

De forskjellige digitale tjenestene vi bruker, har ulike sikkerhetsnivå. Nettbankene benytter det høyeste sikkerhetsnivået. Det betyr at de både krever at du bruker totrinnspålogging for i det hele tatt å slippe inn, og at du bruker det hver gang du skal inn i nettbanken.

Sosiale medier som Facebook og Instagram tilbyr også muligheten til å beskytte kontoen med totrinnspålogging, men dette er ikke et krav de stiller for at du skal få bruke tjenesten. En annen viktig forskjell mellom banker og sosiale medier er at det i sosiale medier holder å identifisere seg på to måter den første gangen etter at man har skrudd på totrinnspålogging. Etter det vil du logge på som vanlig. Tjenesten vil bare be om dobbel identifisering igjen dersom du vil logge inn fra en annen maskin enn den du vanligvis bruker.

Hvordan ta i bruk totrinnspålogging?

Det varierer fra nettsted til nettsted hvordan du skrur på totrinnspålogging. Som regel aktiveres dette under innstillinger i tjenesten, hvor du også kan velge hvilken metode du vil bruke. Noen tjenester tilbyr bekreftelse per SMS, mens andre ber deg bruke en app. Appene er sikrere og mer pålitelige enn SMS-løsningen. Den mest brukte er kanskje Google Autenticator. I tillegg har vi Authy som har litt ekstra funksjonalitet. Microsoft har sin egen løsning som de bruker til sine tjenester, kalt Microsoft Authenticator. Vær nøye på å laste ned fra den offisielle app-butikken til din telefon. Du kan lese mer om autentiseringsapper her.

I tillegg finnes det forskjellige typer fysiske «nøkler» som kan kobles til forskjellige enheter som for eksempel PC-er og telefoner. «Nøklene» gir mulighet for totrinnspålogging og anses som den mest sikre metoden. Nøklene er ofte basert på en standard som heter FIDO2.

Vi har laget veiledninger for hvordan du kan aktivere totrinnspålogging på en rekke populære nettsteder. Disse veiledningene finner du her.

Kjært barn? Mange navn, i hvert fall

Vi har valgt å benytte begrepet totrinnspålogging. Det finnes imidlertid en rekke andre betegnelser på den samme funksjonaliteten. I tillegg til totrinnspålogging kan det være totrinnsbekreftelse, tofaktorautentisering, to-faktor, 2FA, 2-trinnsverifisering, multifaktorverifisering eller MFA. Det at begrepet har mange ulike betegnelser, kan virke forvirrende. Bakgrunnen for dette er som med flere andre fagbegreper innenfor informasjonssikkerhet: oversettelse fra engelsk. Uavhengig av hva man kaller det er prinsippet det samme – et ekstra lag med bekreftelse, og et ekstra lag med sikkerhet.