Takk for en inspirerende Security Divas-konferanse!

18.-19. januar i år ble konferansen Security Divas avholdt på Gjøvik for 13. gang. Der samlet kvinner i informasjonssikkerhetsbransjen seg for nettverksbygging, og for faglig påfyll fra engasjerte foredragsholdere.

Bilde av publikum og scene under presentasjon på Security Divas i 2024

Da konferansen Security Divas gikk av stabelen i 2024, var det temaer som nasjonalt sikkerhetsbilde, kunstig intelligens, sosial manipulering og inkluderende kultur og likestilling i arbeidslivet som stod i fokus. Dette fikk vi dykke dypere i gjennom engasjerende foredrag fra nettopp kvinner i bransjen. Det ble også holdt en paneldebatt med flere av konferansens deltakere, hvor man satte retningen for bransjen de kommende årene.

– Vi er svært fornøyde med gjennomføringen av årets Security Divas-konferanse på Gjøvik, og vi vil takke hver og en av dere for deres deltakelse og engasjement, sier en engasjert Ingelin Sørbo, seniorrådgiver i NorSIS.

– Dagene har vært preget av verdifull kunnskapsdeling, nettverksbygging og feiring av det fellesskapet vi har skapt for kvinner innen informasjonssikkerhet. Vi ser frem til flere treff gjennom året og ikke minst til neste års konferanse, fortsetter Sørbo, som er prosjektleder for konferansen.

Fornøyde deltakere

Også i år var det både nye og kjente ansikter å se blant deltakerne, og tilbakemeldingene som ble gitt både under og etter arrangementet, forteller oss at deltakerne var meget godt fornøyd med årets arrangement. Vi tar med oss tilbakemeldingene inn i planleggingen av neste års konferanse, samtidig som vi gleder oss til flere Security Divas-seminarer senere i 2024.

Datoen for Security Divas-konferansen i 2025 er allerede satt til 23.-24. januar 2025. Det er bare å merke av kalenderen og bli med!

Foredragsholder på Security Divas står på scenen og snakker til publikum
Bilder fra paneldebatt på Security Divas
Foredragsholder fra Tomra snakker til publikum under Security Divas
Bilde av publikum og scene under foredrag på Security Divas
Foredragsholder som snakker til publikum under Security Divas
Rowegians snakker til publikum under Security Divas