Sjekkliste: Hvordan sikre barna på nett

For å ivareta barnas sikkerhet på nett, er det viktig at foreldre viser en interesse for deres digitale hverdag. Slettmeg.no får mange henvendelser fra unge mennesker som har opplevd noe ubehagelig på nettet, og mange forteller at de ikke tør å snakke om det hjemme. Derfor er det viktig å snakke sammen!

Det er en viktig å finne en balanse mellom å beskytte barna og samtidig respekterer deres rett til privatliv og ytringsfrihet. Ta en prat med barna og tenåringene om deres digitale liv slik at de tør å si ifra når de opplever noe negativt. Vær positivt interessert, og la barnet få snakke ut om egne tanker og erfaringer. 

Sjekkliste – fire fokusområder

Vi har valgt ut fire fokusområder som du og dine barn kan se på sammen:

Gå gjerne gjennom punktene under sammen med barna, da vil dere sammen få en bedre forståelse for hvordan disse tiltakene kan styrke deres digitale sikkerheten: