Security Divas-konferansen 2023

Security Divas- konferansen er et årlig arrangement for kvinner som har interesse for alle aspekter ved digital sikkerhet. Konferansen har vært gjennomført helt siden 2010, med stadig økende interesse og deltakelse. Konferansen vil bli gjennomført på Gjøvik i perioden 4. – 5. mai 2023.

Security Divas 2022NorSIS
Security Divas 2022

Konferansen skal bidra til økt mangfold, og ikke minst rekruttere og beholde flere kvinner til stillinger innenfor digital sikkerhet i både offentlig og privat sektor

Karoline Hultman Tømte, konstituert leder i NorSIS

– Det legges vekt på å etablere en møteplass for kvinner fra både akademia, forskning, næringsliv og offentlige virksomheter, forteller seniorrådgiver Knut Ivar Rønning. Han er prosjektleder for årets konferanse.

– Konferansen setter dagsaktuelle faglige temaer på agendaen, og skal bidra til at deltakerne får ny innsikt, mulighet for å dele kunnskap og erfaringer, økt motivasjon og nye bekjentskaper, fortsetter han.

Karoline Hultman Tømte, som har vært prosjektleder for konferansen flere år tidligere, men er nå konstituert leder i NorSIS legger til: – En annen og svært viktig målsetting er at konferansen og Security Divas-nettverket skal bidra til økt mangfold, og ikke minst rekruttere og beholde flere kvinner til stillinger innenfor digital sikkerhet i både offentlig og privat sektor, sier Konstituert leder i NorSIS, Karoline Hultman Tømte.

Påmeldingen er åpen og det er en begrensning i antall deltakere på 200:

Innhold og program

Det endelige programmet for konferansen begynner å ta form, og vil bli kunngjort på hjemmesiden fortløpende, etter hvert som foredragsholderne blir bekreftet.

Konferansen vil bli lagt opp med en kombinasjon av plenumsforedrag, panelsamtaler og «Break-out Sessions». Det er fortsatt mulig å melde seg som foredragsholder til «Break-out`ene», primært innenfor områdene ledelse og teknologi. Men vi er åpne andre aktuelle temaer og trender, eller forslag til andre foredragshodlere. Fyll ut dette skjemaet om du har forslag eller ønsker.

Tilstede som samarbeidspartner?

Vi ønsker samarbeidspartnere, og det er åpent for bedrifter til å bli samarbeidspartner for konferansen og Divas-nettverket. Posisjonen som hovedsamarbeidspartner ivaretas i år av Accenture. Men vi har flere pakker for samarbeidspartner, som inkluderer standplass, mulighet for innlegg og synlighet. Ønsker du å være samarbeidspartner, og høre hvilke muligheter som finnes, kan du sende en e-post til prosjektleder Knut Ivar Rønning.

Videreutvikling av konsept og frokostseminar

I samarbeid med Digital Innlandet og NTNU er vi i ferd med å videreutvikle konseptet for Divas-nettverket. I dette arbeidet skal blant annet navn og logo for nettverket vurderes. Men vi ønsker også å vurdere mangfoldperspektivet, målgrupper for nettverket, konferansen og andre arrangementer i.

Dette arbeidet har akkurat startet, og målet er at vi har et nytt konsept for 2024. På frokostseminaret den 16. mars, som vi arrangerer sammen med Accenture, vil vi blant annet diskutere nytt konsept for Security Divas.

Det er rift om plassene. Meld deg på og sikre deg to inspirerende dager på Security Divas-konferansen 2023!

Abonner på vårt nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter!