Mange opplever å miste kontroll over sin Facebook eller Instagram-konto, men få tenker på å sikre den

Rundt 30 % av henvendelsene til NorSIS sin førstelinjetjeneste slettmeg.no kommer fra personer som har opplevd at uvedkommende har tatt kontrollen over deres Facebook eller Instagram-konto. Mange av disse hendelsene kunne vært unngått om totrinnspålogging hadde vært skrudd på. En fersk undersøkelse gir innsikt i hvorfor folk ikke benytter seg av dette sikkerhetstiltaket.

Illustrasjon av meldingsutveksling ved et kontokapringsforsøkNorSIS
Illustrasjon kontokapring i sosiale medier.

I en landsrepresentativ undersøkelse* fra september 2022 sier 45 % av de som har svart at de bruker Facebook eller Instagram, at de ikke bruker totrinnspålogging. På spørsmålet om hvorfor de ikke gjør dette, svarer 28 % av de som ikke har aktivert totrinnspålogging i sosiale medier at de ikke har tenkt på det, mens 16 % ikke regner med at de er interessante for andre.

Dette kan tyde på at mange ikke anser sin profil i sosiale medier som noe som har verdi for andre, og at de først etter å ha mistet kontrollen ser hvilken verdi det har for dem selv.

Karoline Hultman Tømte, fungerende leder, NorSIS

– Vi ser hvor belastende det er for folk å oppleve at andre opptrer, ofte upassende eller kriminelt, som dem. I tillegg mister de kontaktflaten med sine følgere eller kunder på i sosiale medier og opplever å bli presset til å betale penger for å få kontoen tilbake. Det er også svært tidkrevende å rydde opp i dette, og vanskelig å få kontoen tilbake, sier fungerende leder i NorSIS, Karoline Hultman Tømte.

Undersøkelsen viser også at 25 % av de som ikke har aktivert totrinnspålogging sier det er for mye mas å bruke det. Kombinasjonen av at respondentene opplever at det er krevende å bruke løsninger som tilbyr totrinnspålogging, og opplevelsen av at deres profiler ikke er av interesse for andre, er en utfordring for oss som jobber med å formidle sikkerhetsråd.

Hva er den eller de viktigste årsakene til at du ikke bruker totrinnspålogging når du logger deg inn på sosiale medier, som f.eks. Facebook, Instagram eller Snapchat? (Flere svar mulig)

Rammer også virksomheter

Kontokapring rammer også virksomheter. Vi har den siste tiden sett flere eksempler på virksomheter som har opplevd å miste tilgangen til sine kontoer i sosiale medier, og dermed også tapt virksomhetskritisk informasjon som kundekontakt, annonsestatistikk, markedsføringsinnhold og en viktig salgs- og markedsføringskanal.

Manglende bruk av totrinnspålogging kan også føre til at virksomheter mister kontroll over ansattes e-postkonto, som igjen kan lede til større svindel og dataangrep med store konsekvenser.

– Hvis alle sørger for å skru på totrinnspålogging på alle systemer og tjenester der det er tilgjengelig, vil mange forekomster av kontokapring unngås. Hvis du i tillegg har gode rutiner for passord og ikke ukritisk legger igjen brukernavn og passord på steder via lenker du får tilsendt, er det vanskeligere å overta kontroll over brukerkontoen din, sier Tømte.

Nærbilde av en hånd som ser på en totrinnsbekreftelses-kode på en telefon med den ene hånda og skriver med den andre på data.Getty Images
Totrinnspålogging mac og iphone.

Nasjonal folkeopplysningskampanje

Mandag 12. desember startet en nasjonal folkeopplysningskampanje om digital sikkerhet. Målet er å øke befolkningens og små og mellomstore bedrifters bevissthet og kompetanse til å håndtere svindelforsøk på nett. Kampanjen vil være synlig i sosiale medier med filmer og råd som blant annet handler om å slå på totrinnspålogging. I tillegg lanseres en egen kampanjeside med aktuelle råd og veiledninger.

– Denne kampanjen er et viktig tiltak for å øke kunnskapen i befolkningen og gjøre folk tryggere på nett, sier fungerende leder i NorSIS, Karoline Hultman Tømte.

NorSIS står bak kampanjen og samarbeider med politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Kampanjen er et oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

*Undersøkelse gjennomført av YouGov Norway AS på vegne av NorSIS. Feltperiode: 21.09-26.09 2022

For flere nyheter fra oss, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev: