Stor interesse for Security Divas 2022

Det ble rekordhøyt oppmøte da Security Divas inviterte til konferanse i Gjøvik. På agendaen stod høyaktuelle temaer som bærekraftig digitalisering, sikkerhetsledelse, ID og rettssikkerhet.

bilde fra security divas konferansen 2022 - bakhodene til mange kvinner ser opp på presentasjonNorSIS

Med likestilling på agendaen 

Da Security Divas-konferansen gikk av stabelen for første gang i 2010, var det bare ti deltakere. Antallet deltakere har økt år for år, og på konferansen i februar 2022 deltok så mange som 220 engasjerte kvinner. 

Kvinner fra hele landet ble for ellevte gang invitert til nettverksbygging og faglig oppdatering om temaer rundt informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet er fortsatt en mannsdominert bransje i Norge. 

Security Divas er et nettverk for kvinner som studerer, jobber eller ønsker å jobbe med informasjonssikkerhet.  Nettverket støtter kvinner i bransjen – fra lesesalen, til de går av med pensjon. Et viktig bakteppe er FNs bærekraftmål hvor både likestilling mellom kjønnene (mål 5) og tilgang til rettsvern for alle (mål 16) er noen av verdensmålene.

Aktuelle tema

Konferansen, som ble avholdt Quality Hotel Strand i Gjøvik, hadde dyktige foredragsholdere fra både offentlige og private virksomheter. 

Programmet for konferanse favnert bredt og deltakerne fikk blant annet innblikk i bærekraftig digitalisering, sikkerhetskultur, personvern, trusler og trender. Det ble også rettet fokus på rekruttering og på hva som skal til for at flere kvinner velger lederjobber innenfor dette fagfeltet. 

Det ble foredrag fra kjente navn som:

  • Anne Lindmo, Talkshowdronning!
  • Marte Kjørven, Professor ved Institutt for privatrett, UiO
  • Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonalt cybersikkerhetssenter
  • Grethe Østby, Phd-stipendiat, NTNU
  • Silvija Seres, Matematiker og teknologiekspert
  • Frøy Løvåsdal, seniorrådgiver i ID-seksjonen i Politiet

Stor interesse

Security Divas har blitt en viktig arena for kvinner med interesse og kunnskap om digitalisering og informasjonssikkerhet.

– Den store interessen og oppslutningen om konferansene viser at det er behov for et slikt møtested. Kvinner er fortsatt i mindretall innenfor informasjonssikkerhetsfeltet og vi vil motivere flere til å velge yrker innenfor dette fagområdet.

Karoline Hultman Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt i NorSIS

Karoline forteller at det på  verdensbasis er anslått at bare 1 av 10 som jobber med informasjonssikkerhet er en kvinne. Samtidig viser den årlige rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021» fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) at sikkerhetsarbeidet må forsterkes betydelig i Norge, både når det gjelder forebygging og beredskap

Viktig med samarbeid

Security Divas er en viktig arena for nettverksbygging, kompetanseheving og økt rekruttering av kvinner til informasjonssikkerhetsfeltet. NorSIS samarbeider med flere viktige aktører med et felles ønske om å øke mangfold, likestilling og inkludering i denne bransjen. Accenture er én av virksomhetene som bidrar sterkt på dette feltet. NorSIS er stolte av å ha Accenture som hovedsamarbeidspartner for Security Divas.

Security Divas samarbeidet for å fremme interesse, mangfold og likestilling i informasjonssikkerhetsbransjen. Security Divas jobber fokusert for å være et viktig nettverk for kvinner som jobber innen fagfeltet og for å motivere kvinner som studerer til å velge en retning innen informasjonssikkerhet. Det målrettede arbeidet Security Divas gjør ved å både være et samlingspunkt og en arena for faglig diskusjon, baner vei for fremtidens kvinnelige informasjonssikkerhetskollegaer

Torbjørn Eik-Nes, adm.dir. i Accenture Norge.

Baner vei videre

– Med den rekordhøye oppsluttnigen vi så for konferansen i år gleder vi oss allerede til å arrangere flere Security Divas-treff i tiden fremover, og ikke minst ny konferanse neste år, sier Karoline Hultman Tømte, – Slik at vi sammen kan bane vei for flere kvinner i informasjonssikkerhetsfeltet.

Hun avslutter med å si at hun håper flere vil melde seg inn i de lukkede nettverksgruppene på Facebook og LinkdIn. – I gruppene kan du dele av din kompetanse, lære av andre og holde deg oppdatert på kommende arrangementer. Bli med!