en mann holder en mobiltelefon med kontaktikoner som svever rundt

Security Divas konferansen 2023

Årets konferanse 4. – 5. mai 2023 på Quality Hotel Strand Gjøvik

For 12. gang inviteres kvinner fra hele landet til nettverksbygging og faglig oppdatering innenfor informasjonssikkerhet. Security Divas konferansen arrangeres 4. – 5. mai på Gjøvik. Hovedtema for årets konferanse er «Digitial sikkerhet i uforutsigbare og utfordrende tider», hvor også mangfold settes på agendaen.

Sammen med NTNUThe Norwegian Cluster for Cyber Security og Accenture har NorSIS satt opp det faglige innholdet for årets konferanse, og vil ha dyktige kvinnelige foredragsholdere fra både offentlige og private virksomheter og bedrifter.

Security Divas er et nettverk for kvinner som studerer, jobber eller som ønsker å jobbe med teknologi generelt, og spesielt digital sikkerhet. En del av nettverksarbeidet har vært knyttet denne årlige konferanse på Gjøvik. Deltakelsen har økt fra år til år, fra 10 deltakere i 2010 til over 200 deltakere og helt fulltegnet i 2022.

Gjennom aktivitetene i nettverket legges det vekt på å etablere møteplasser for kvinner fra både akademia, forskning, næringsliv og offentlige virksomheter.

NorSIS
Under Security Divas 2022 fortalte Kari Anna Fiskvik, Nordic Choice om erfaringer fra et dataangrep

Konferansen setter dagsaktuelle faglige temaer på agendaen, og skal bidra til at deltakerne får ny innsikt, mulighet for dele kunnskap og erfaringer, økt motivasjon og nye bekjentskaper. En annen og svært viktig målsetting er at konferansen skal bidra til økt mangfold, og ikke minst rekruttere og beholde av flere kvinner til stillinger innenfor digital sikkerhet i både offentlig og privat sektor.

Foredragsholdere

Årets konferanse arrangeres på Quality Hotel Strand på Gjøvik, samme sted som i fjor. Under konferansen legges det vekt på mulighetene for dele kunnskap og erfaringer, skape økt motivasjon og etablere nye bekjentskaper. I tillegg legges det vekt på å sette dagsaktuelle faglige tema på agendaen.

Dette er bekreftede foredragsholdere, og vi legger inn nye fortløpende:

Konferansier
Guro Storlien Evensen
Klyngeleder
The Norwegian Cluster for Cyber Security

Maren Lundby
Olympisk- og verdensmester skihopp

Anna Różańska
Cyber Security Consultant
mnemonic AS

Anne Lise Bjørnstad
Sjefsforsker
Forsvarets forskningsinstitutt

Bodil Hvesser Farsund
Sjefsforsker
Forsvarets forskningsinstitutt

Cecilie Østlund Hammer
Oberstløytnant/Avdelingssjef personellsikkerhet
Forsvarets sikkerhetsavdeling

Charlotte Husø 
Konsulent
KPMG Cyber & Security

Christine Brandt Theodorsen
Project Manager Cyber security
Equinor ASA

Cicilie Hennig-Till
Cyber security adviser
Devoteam

Gro Elin Hansen
Leder Fagmiljø Microsoft,
SpareBank 1 Utvikling

Hanne Blomberg
Seksjonsleder
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Hanne Tangen Nilsen
Administrerende direktør 
Sykehuspartner

Helle Hobbelhagen
Security Marketing Coordinator
Visma

Helle Jacobsen
Seniorrådgiver
NorSIS

Hilde Valø
Agency Director
Sopra Steria

Ingrid Ringdal
Seniorrådgiver
SpareBank 1 Utvikling

Isabel Arkvik
Head of Security Awareness & Training
Visma

Kristine Beitland
Direktør for Corporate Affairs
Microsoft Norge

Lene Bogen Kaland
Director
KPMG Cyber & Security

Malin Hustig
Konsulent
KPMG Cyber & Security

Mari Sophie F. Hveem Klepp
Security Advisor
Styrmand

Mariann Wibe
Informasjonssikkerhetsrådgiver
Sopra Steria

Signe Elise Livgard
Digital produktdesigner
Accenture Song

Siv Houmb
Professor
NTNU og Cyberingeniørskolen

Sule Yildirim Yayilgan
Professor
NTNU

Tine Hunt
People-centric Senior Manager
Accenture

Toril A. Nagelhus Hernes
Vice President Innovation og Professor Medical Technology
NTNU

Tuva Lunde Smestad
Tjenestedesigner
Accenture Song

Vivi Cecilie Svendsen
Cyber Security Awareness Specialist
Equinor

Program

Det vil bli gjennomført mer enn 20 foredrag. Et plenumsspor før lunsj på første dag, deretter blir det delt i tre spor etter lunsj: «Ledelse og kultur», «Teknologi» og «Trender» etter lunsj.

Dag 2 vil det være et plenumspor som avsluttes med Olympisk- og verdensmester i skihopp Maren Lundby.