Frokostseminar for Security Divas-nettverket i Oslo 16. mars

NorSIS og Accenture inviterer til frokostseminar for Security Divas-nettverket i Oslo 16. mars. Seminaret vil være mulig å delta både fysisk og se på stream.

Accenture har gjennom mange år utgitt en årlig rapport som beskriver globale trender. Årets rapport presenterer 5 trender som sannsynligvis vil påvirke både mennesker og bedrifter i årene som kommer. I forbindelse med seminaret vil vi gå nærmere inn på utfordringene med digital identitet.

Tre damer i vindu på et kafe, mens de ser på en dataskjerm

NorSIS har knyttet til seg Accenture som hovedsamarbeidspartner for aktivitetene i Divas-nettverket i perioden 2022-23. I denne forbindelsen er Accenture vertskap for årets første frokostseminar i nettverket. Her er det mulig å få en god start på dagen, med frokost, kaffe, mulighet for å utvide nettverket, gode diskusjoner og faglig påfyll.

Divas-konferansen startet opp allerede i 2010, og har hatt en voldsom utvikling hvor deltakelsen har økt år for år, fra 10 deltakere i 2010 til over 200 deltakere og helt fulltegnet i 2022.

Etter å ha blitt gjennomført etter samme modell helt fra starten, har NorSIS kommet frem til at det er behov for å utvikle og fornye konseptet fra 2024. I denne sammenheng er ønskelig å diskutere, utveksle meninger, samle inn synspunkter om hvordan utviklingen av Divas-nettverket med tilhørende aktiviteter bør videreutvikles. NorSIS vil legge til rette for dette ifm frokostseminaret.

Program for frokostseminaret

08:00 – 08:35: Velkommen, frokost og mingling
08:40 – 09:15: Foredrag og diskusjon: Accenture Life Trends – no. 5 – Digital identity crisis v/Accenture
09:20 – 09:55: Diskusjon nytt konsept for Security Divas v/NorSIS
09:55 – 10:00: Avslutning v/Accenture og NorSIS