Nytt verktøy: Personas som en del av Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2023

NorSIS introduserer et nytt verktøy som hjelper oss med å kommunisere rundt digital sikkerhet til befolkningen: Personas – Nordmenns forhold til digital sikkerhet. Dette er nå tilgjengelig som en del av rapporten Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2023. Årlig utgir NorSIS denne rapporten, som bygger på en befolkningsundersøkelse. Svarene fra 2023 er analysert for å identifisere […]

Takk for en inspirerende Security Divas-konferanse!

18.-19. januar i år ble konferansen Security Divas avholdt på Gjøvik for 13. gang. Der samlet kvinner i informasjonssikkerhetsbransjen seg for nettverksbygging, og for faglig påfyll fra engasjerte foredragsholdere. Da konferansen Security Divas gikk av stabelen i 2024, var det temaer som nasjonalt sikkerhetsbilde, kunstig intelligens, sosial manipulering og inkluderende kultur og likestilling i arbeidslivet […]