Nytt verktøy: Personas som en del av Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2023

NorSIS introduserer et nytt verktøy som hjelper oss med å kommunisere rundt digital sikkerhet til befolkningen: Personas – Nordmenns forhold til digital sikkerhet. Dette er nå tilgjengelig som en del av rapporten Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2023.

5 figurer som representerer NorSIS' personas er samlet
Bli kjent med (bak fra venstre) Engstelige Ellen, Skråsikre Stein, Rutinerte Rita, Sårbare Sigrid og (foran) Uinteresserte Ulrik.

Årlig utgir NorSIS denne rapporten, som bygger på en befolkningsundersøkelse. Svarene fra 2023 er analysert for å identifisere fem ulike personas og deres tilnærming til digital sikkerhet. Disse personas representerer oss nordmenn, og vi møter dem hver dag, både på jobben og i privatlivet.

Hva kan vi bruke det til?

– Målet med å bruke personas som et verktøy er å forstå hvilke brukerpersonligheter som inngår i de ulike målgruppene våre, forteller Mette Amalie Nilssen, seniorrådgiver hos NorSIS. Med dette verktøyet kan vi på en god måte tilpasse oss våre målgrupper. Det vil gjøre det lettere for den enkelte å forstå budskapet i våre råd og veiledninger.

Vi beskriver deres personlighet, holdninger, adferd, kunnskap og sårbarheter. Det gir oss et bilde av en personlighetstype, og det hjelper oss med å forstå hva vi bør ha fokus på når vi kommuniserer med denne persontypen.

– Personas er et verktøy vi mener alle kan bruke i alle sammenhenger der det snakkes om eller diskuteres digital sikkerhet, sier Nilssen. Derfor har vi utvidet årets rapport med en egen del om personas. Dette kan fritt benyttes videre som et verktøy, avslutter Nilssen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter!