Jeg er blitt utsatt for ID-tyveri

Opplever du at dine personlige opplysninger blir misbrukt til å kjøpe varer, opprette kontoer eller lignende? Eller at et pass som skulle komme i posten aldri dukket opp? Da kan du ha blitt utsatt for ID-tyveri. Her får du en liste med råd til hva du bør gjøre.

hacker sitter foran en data med koder og driver med ID-tyveri

Få oversikt

Ved mistanke om ID-tyveri er det viktig å handle raskt for å begrense skadene de kriminelle kan gjøre. Det første du må gjøre er å få så god oversikt som mulig over hva som har skjedd.
Hva er forsvunnet/misbrukt av informasjon og identitetsdokumenter? Hvilke handlinger gjorde at du ble oppmerksom på problemet? Skriv ned alt, så detaljert som mulig.

Anmeld

Ta med oversikten din til politiet og anmeld forholdet. Det er viktig at alle anmelder tyveri og misbruk av personlige opplysninger slik at vi/Politiet får statistikk på omfanget. I tillegg vil en bekreftelse på anmeldelse være et viktig dokument for å kunne vise til at du er utsatt for identitetstyveri ovenfor eventuelle kreditorer.

Kontakt banken og sperr kort

Steng umiddelbart alle bankkonti som har blitt utsatt for uautoriserte trekk eller overføringer.

Dersom du har mottatt informasjon om opprettelsen av en ny konto eller transaksjoner du ikke kjenner igjen må du snarest melde fra til banken eller kortutsteder.

Be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt. Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller kortselskap.

Sperr kreditt

Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsselskapene. De fleste som yter kreditt vil verifisere din kredittverdighet hos disse selskapene. Sperring hos disse virksomhetene vil kunne verne deg mot ytterligere skade.

Det er viktig å se på et eventuelt gjenpartsbrev hvem som ber om kredittvurdering. Inkassobyråer vil få innsyn selv om du har satt på frivillig sperring av kreditt. Da vil du også få gjenpartsbrev i posten.

Logg deg inn med BankID på “min side” hos den enkelte aktør for å aktivere frivillig kredittsperre

Kontaktinfo til kredittopplysningsbyråer

Følg med på posten

Følg nøye med på at postgangen kommer som normalt og vurder å sperre deg mot uønsket adresseendring hos Posten.

Dersom du har mistanke om urettmessig endring av adresse, ta umiddelbar kontakt med Posten. Du kan sperre deg for uønsket adresseendring hos Posten. Sperringen må argumenteres overfor Posten (f.eks. tyveri av post) og innebærer at ekstra kontrolltiltak iverksettes.

Når du har etablert ”Sikkerhetssperre”, kan du ikke bruke Postens nettjeneste, men må melde omadressering ved å gå på et postkontor og legitimere deg og fylle ut en blankett for ønsket tjeneste (varig-, midlertidig ettersending eller oppbevaring av post).

Du kan selvsagt gjøre om på dette senere hvis du ønsker å kunne gjennomføre adresseendring på nett igjen

Søk hjelp hos ditt forsikringsselskap.

Kontakt ditt forsikringsselskap for å finne ut om du har en id-tyveriforsikring. Mange har i dag en id-tyveriforsikring uten at de vet om det. Dette kan være innbakt i din innboforsikring.

En slik forsikring vil kunne hjelpe deg i prosessen med opprydding etter at et id-tyveri er oppdaget. Samtidig vil du ha tilgang til utvidet juridisk bistand ut over andre forsikringer dersom det skulle oppstå et behov for dette.

ID-tyveri på internett

Du bør reagere umiddelbart dersom du mottar informasjon om at det er opprettet en ny konto i ditt navn eller at dispensasjons- eller brukerrettigheter for kontoer er endret, eller dersom kontoen er overtatt fullstendig av andre.

Om du opplever at noen har handlet varer i en nettbutikk i ditt navn så ta kontakt med nettbutikken og informer dem snarest. I tillegg bør du følge punktene beskrevet over, som å få oversikt, anmelde og sperre kort.

Mange svindlere benytter ulike nettsamfunn for å samle sammen mer informasjon om deg for å bygge en mest mulig troverdig profil eller bruke informasjonen i svindelforsøk mot deg. Du bør derfor begrense innsyn i vennelistene dine.

Les mer om ID-tyveri på internett her.

Få gratis rettshjelp hos ID-juristen

ID-juristen er et samarbeid mellom Gatejuristen Oslo, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Jussbuss, Universitetet i Oslo, CELL og syv advokatfirmaer.

ID-juristen gir gratis rettshjelp og veiledning til personer som er utsatt for ID-tyveri og svindel, eller som ikke får tilgang til elektronisk identifikasjon. ID-juristen består av ansatte jurister og frivillige jusstudenter tilknyttet Gatejuristen Oslo og seks utvalgte saksbehandlere fra JURK og fra Jussbuss med spesialkompetanse på gjeld og ID-tyveri.

Andre du bør vurdere å kontakte

Under vil du finne en adresseoversikt over andre tjenesteleverandører du bør vurdere å kontakt ved et ID-tyveri. Dette for å melde fra om tapte/stjålne ID-dokumenter.

*NB! Når du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass (evt. et pass som utløp for mindre enn 3 mnd. siden) må du være forberedt på at passmyndigheten krever at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Kontakt oss i NorSIS, vi vil hjelpe deg så godt vi kan.
Kontaktskjemaet finner du her.

Telefon: (+47) 40 00 58 99
E-post: post@norsis.no

Nb. husk at du ikke må sende sensitiv informasjon i epost