Slett deg fra LinkedIn

LinkedIn er et sosialt nettverk hvor en presenterer arbeidserfaring, utdanning og egenskaper. Denne veiledningen viser hvordan du kan slette deg fra LinkedIn.

mann som holder iphone med en sky av kommentarer, likes, venner etc fra sosial medier som LinkedIn

Slik sletter du deg fra LinkedIn