Slik kan du skjule treff fra Google

Google er en søkemotor som henter informasjon fra alle offentlige nettsider på internett, og gjør disse tilgjengelig for brukerne som utfører søk. Noen ganger kan disse treffene være uønsket. Her kan du lese mer om hvordan du kan skjule slike treff fra Google.

Forstørrelsesglass på søkemotorfelt for å søke etter treff man ønsker å skjule

Du trenger ingen Google-konto for å sende inn en søknad. Du er imidlertid nødt til å legge ved et bilde av din legitimasjon for å bekrefte identiteten din.

Hvordan fungerer egentlig Google?

Google er en søkemotor som henter informasjon fra alle offentlige nettsider på internett, og gjør disse tilgjengelig for brukerne som utfører søk.

Mange tror at informasjonen kommer fra Google selv, men det er ikke riktig. Informasjonen i søkeresultatene kommer fra hver enkelt nettside som Google har “indeksert” i sine søkeresultater, og gjort tilgjengelig for den som søker. Rangeringen og vektingen av disse resultatene baseres på ulike faktorer som blant annet nøkkelord på den aktuelle siden.

For eksempel, hvis teksten “Kari Nordmann” kommer frem på en nettside, så vil ‘Kari’ og ‘Nordmann’ indekseres som to separate nøkkelord. Disse nøkkelordene er da sentrale faktorer som bidrar til at nettsiden vises når noen søker Kari, Nordmann eller Kari Nordmann i Google.

Hvordan skjuler du søketreff på Google?

For å skjule søketreff på Google kan du benytte deg av «retten til å bli glemt». Dette vil ikke slette innholdet på den originale nettsiden, men vil sørge for at søketreffet ikke lenger dukker opp når man søker på ditt navn.

Trykk her for å gå til søknadsskjema.

Fyll deretter ut skjemaet. Legg ved direkte link til innholdet du vil ha skjult med årsak til fjerning. Merk at formatet der du fyller inn Underskrevet på denne dato er amerikansk, og du må derfor benytte formatet måned/dag/år. Når du har fylt ut alle feltene trykker du Send inn.

Google gjør en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og det kan være at søknaden din blir avslått. Om så skjer og du er uenig i avgjørelsen, kan du sende inn søknaden på nytt, eller ta saken videre til Datatilsynet, som fungerer som klageinstans. Veiledning på hvordan du klager til Datatilsynet finner du her. Etter å ha lest veiledningen, kan du trykke her for å rapportere avvik.

Journalistisk innhold

Dersom du ønsker å få fjernet journalistisk innhold, vil du ofte bli henvist direkte til nettavisen som har lagt ut innholdet på nettet. Ta derfor heller kontakt med nettavisen, forklar situasjonen og be om at de sletter innholdet. Ønsker de ikke å slette det, kan du be om at de avindekserer innholdet slik at det ikke lenger er synlig i søkemotorer.

Dersom en nettavis ikke ønsker å slette innhold, kan det skyldes innholdets formål og nettavisens rett til ytringsfrihet. Loven om behandling av personopplysninger og ytringsfrihet kan da komme i konflikt. Dersom en nettavis er omfattet av medieansvarsloven, og dersom behandlingen av personopplysninger utelukkende er for journalistiske formål, vil artikkelen kunne bli unntatt personopplysningsloven. Les mer om dette på Datatilsynet sine nettsider.

Dersom man derimot mener at journalistisk innhold bryter med vær-varsom-plakaten, kan man klage saken inn til PFU. Er man usikker, kan man kontakte PFU-sekretariatet for råd.