Slik fjerner du utdaterte treff fra Google

Google er en søkemotor som henter informasjon fra alle offentlige nettsider på internett, og gjør disse tilgjengelig for brukerne som utfører søk. Men innimellom kan linker være utdaterte eller døde. Her kan du lese om hvordan du kan fjernes fra Google på denne måten.

Forstørrelsesglass på søkemotorfelt

 Du er nødt til å ha en Google-konto for å kunne benytte deg av denne metoden.

Hvordan fungerer egentlig Google?

Google er en søkemotor som henter informasjon fra alle offentlige nettsider på internett, og gjør disse tilgjengelig for brukerne som utfører søk.

Mange tror at informasjonen kommer fra Google selv, men det er ikke riktig. Informasjonen i søkeresultatene kommer fra hver enkelt nettside som Google har “indeksert” i sine søkeresultater, og gjort tilgjengelig for den som søker. Rangeringen og vektingen av disse resultatene baseres på ulike faktorer som blant annet nøkkelord på den aktuelle siden.

For eksempel, hvis teksten “Kari Nordmann” kommer frem på en nettside, så vil ‘Kari’ og ‘Nordmann’ indekseres som to separate nøkkelord. Disse nøkkelordene er da sentrale faktorer som bidrar til at nettsiden vises når noen søker Kari, Nordmann eller Kari Nordmann i Google.

Hvordan sletter du døde linker?

Selv om du sletter informasjon fra nett vil du kunne oppleve at informasjonen fortsatt dukker opp og kan letes frem ved søk på Google. Dette skjer fordi Google’s søkesystemer lagrer nettsiden i sitt minne for å kunne gjennomføre kjappere søke senere. For å få bort dette må du be Google gjennomgå nettsiden en gang til for å oppdatere informasjonen de har lagret.

Gå inn på Google sin side for fjerning av utdatert innhold her.

Det blir gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og det kan være at søknaden din blir avslått. Om så skjer og du er uenig i avgjørelsen, kan du sende inn søknaden på nytt, eller ta saken videre til Datatilsynet, som fungerer som klageinstans.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.