Undervisningsopplegg sosiale medier

Dette kurset er for deg som er lærer eller skoleleder for småtrinnet, mellomtrinnet eller ungdomstrinnet og ønsker å gi elevene dine et undervisningsopplegg om bruk av sosiale medier.

ung kvinnelig lærer står med en ipad i hånden og elever som jobber bak

Målgruppe: småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn 

Fag/ kompetansemål:  

Tid: 45 min.  

Opplegg:

  • start med å snakke litt generelt om sosiale medier. La elevene reflektere på egenhånd, og snakk med elevene om hvilke apper/ programmer/ tjenester de bruker. Hva er sosiale medier? Hva er bra med å bruke sosiale medier? Hva er utfordringer med sosiale medier?  
  • se filmen «Leirbål» fra dubestemmer.no 
  • del elevene inn i mindre grupper og la elevene snakke sammen om hva som er bra og dårlige ting med sosiale medier og de ulike appene og tjenestene de bruker.   
  • Lærer går rundt og fasiliteter samtalene  
  • del ut post it-lapper til elevene og be elevene skrive tre lapper med positive ting og tre lapper med negative ting med sosiale medier  
  • samle inn alle lappene og heng dem på veggen. Gå gjennom lappene i plenum, og reflekter rundt de ulike innspillene.  
  • gå gjennom eller skriv ut Nettvettråd fra nettvett.no og heng opp i klasserommet  

Ressurser: