Bekymringer

Pandemien medførte betydelige endringer i måten vi lever og arbeider på. Den økte digitaliseringen av samfunnet i kombinasjon med økt bruk av netthandel og hjemmekontor, har bragt med seg en ny bølge av digitale bekymringer.

Når flere transaksjoner utføres på nett, har økningen av digitale svindelmetoder som phishing-angrep og misbruk av kredittkortinformasjon ført til økt bekymring. Samtidig har overgangen til hjemmekontor introdusert nye sikkerhetsutfordringer, inkludert risikoen for datatyveri og sårbarheter i hjemmenettverk. Den økte mengden datainnsamling og økte personvernbekymringer knyttet til digitale tjenester har også bidratt til en økt følelse av usikkerhet når det gjelder personvern og databehandling.

Samlet sett har den økte digitaliseringen ført til økte digitale bekymringer blant nordmenn. Dette har satt fokus på behovet for bedre digital sikkerhet, personvern og økt bevissthet om digitale trusler i samfunnet.

Vi er mer bekymret

I løpet av de siste tre årene ser vi at nordmenn er mer bekymret for å bli rammet av samtlige sikkerhetshendelser i undersøkelsen enn tidligere. Listen under viser hvilke hendelser flest av oss er mest bekymret for i prioritert rekkefølge.

Tre ting vi i økende grad bekymrer oss for

De mest økende digitale bekymringene vi har er; frykten for misbruk av bank- og kredittkortinformasjon på internett, risikoen for at noen kan forfalske vår identitet, og muligheten for å bli overtalt til å avsløre sensitiv informasjon. Disse er de digitale truslene som bekymrer oss mest, og denne bekymringen øker stadig.

Kvinner er mer bekymret enn menn

Det er verdt å merke seg at kvinner oppgir at de er mer bekymret enn menn. 

Unge er mest bekymret for hets og mobbing

Unge mennesker er mer bekymret for å bli utsatt for hets og mobbing på nett enn eldre. Dette kan kobles til deres omfattende digitale tilstedeværelse og hyppige bruk av sosiale medieplattformer og digitale kommunikasjonskanaler. De mangler også ofte erfaring med å håndtere digitale trusler og kan føle seg usikre på hvordan de skal beskytte seg selv online. Dette gjenspeiler seg i deres besvarelser om kompetanse og kunnskap i vår undersøkelse.

Hva er mest sannsynlig – digitalt eller fysisk ran?

Undersøkelsen avdekker også at folk anser det som mest sannsynlig at de vil bli rammet av svindel på nett, sammenlignet med bare 13% som mener at de vil bli ranet på gaten og 15% som frykter et innbrudd i egen bolig som det mest sannsynlige scenarioet. Dette peker på en økende bevissthet rundt de digitale truslene som omgir oss, og hvordan folk vurderer den digitale risikoen i forhold til tradisjonelle fysiske trusler.