Security Divas 2023 nærmer seg med stormskritt

For 12. gang inviteres kvinner fra hele landet til nettverksbygging og faglig oppdatering innenfor informasjonssikkerhet. Security Divas konferansen arrangeres 4. – 5. mai på Gjøvik. Hovedtema for årets konferanse er «Digitial sikkerhet i uforutsigbare og utfordrende tider», hvor også mangfold settes på agendaen.

Sammen med NTNU, The Norwegian Cluster for Cyber Security og Accenture har NorSIS satt opp det faglige innholdet for årets konferanse, og vil ha dyktige kvinnelige foredragsholdere fra både offentlige og private virksomheter og bedrifter.

– Den teknologiske utviklingen skaper mange muligheter, og for å lage gode og sikre løsninger så trenger vi mangfold, sier Klyngeleder i Norwegian Cluster for Cyber Security, Guro Storlien Evensen. Hun skal være konferansier under konferansen og selv holde et innlegg om samarbeid i utfordrende tider.

– Vi er helt avhengig av at de som lager teknologien, gjenspeiler mangfoldet som skal bruke den. Dette gjelder ikke bare kjønn, men alle perspektiver i et mangfold som for eksempel alder og bakgrunn. Derfor er nettopp denne konferansen så viktig. Den bidrar til å øke mangfoldet i bransjen.

Under konferansen vil det gjennomført mer enn 20 foredrag. I tillegg til et plenumsspor før lunsj på første dag, gjennomføres tre spor, «Ledelse og kultur», «Teknologi» og «Trender» etter lunsj.

Knut Ivar Rønning, Daglig leder NorSIS
NorSIS
Security Divas konferanen 2022

Nettverksbygging

Security Divas er et nettverk for kvinner som studerer, jobber eller som ønsker å jobbe med teknologi generelt, og spesielt digital sikkerhet. En del av nettverksarbeidet har vært knyttet denne årlige konferanse på Gjøvik. Deltakelsen har økt fra år til år, fra 10 deltakere i 2010 til over 200 deltakere og helt fulltegnet i 2022.

Gjennom aktivitetene i nettverket legges det vekt på å etablere møteplasser for kvinner fra både akademia, forskning, næringsliv og offentlige virksomheter.

Aktuelle temaer

Årets konferanse arrangeres på Quality Hotel Strand på Gjøvik, samme sted som i fjor. Under konferansen legges det vekt på mulighetene for dele kunnskap og erfaringer, skape økt motivasjon og etablere nye bekjentskaper. I tillegg legges det vekt på å sette dagsaktuelle faglige tema på agendaen.

– Under konferansen vil det gjennomført mer enn 20 foredrag, forteller den nye daglig lederen i NorSIS Knut Ivar Rønning. I tillegg til et plenumsspor før lunsj på første dag, gjennomføres tre spor, «Ledelse og kultur», «Teknologi» og «Trender» etter lunsj.

Olympisk- og verdensmester i skihopp Maren Lundby kommer og vil inspirere om hvordan man blir best, om hvordan man forvandler motvind til oppdrift og om hvorfor det er lurt å være ærlig selv om det blir storm i kastene.

Hanne Blomberg i PST vil innlede konferansen med å fortelle om etterretningstrusselen i Norge, og Hanne Tangen Nilsen i Sykehuspartner vil holde et innlegg om digitalisering og sikkerhet – fra et ledelsesperspektiv.

En rekke andre foredragsholdere er også på plass, blant annet kan nevnes:

  • Nora Seel-Bahr, Leder felles cyberkoordineringssenter i NSM
  • Kristine Beitland, Direktør for Corporate Affairs i Microsoft
  • Isabel Arkvik, Head of Security Awareness & Training hos Visma
  • Anne Lise Bjørnstad, Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt
  • Signe Elise Livgard, Digital produktdesigner, Accenture Song
  • Tuva Lunde Smestad, Tjenestedesigner, Accenture Song

I tillegg til det faglige programmet, legges det til rette for gode faglige diskusjoner og sosialt samvær, både i og utenfor møterommene.

Det er rift om plassene. Meld deg på og sikre deg inspirerende foredrag!

NorSIS er svært glade for også i år å ha Accenture som hovedsamarbeidspartner, samt Visma, Equinor, The Norwegian Cluster for Cyber Security og NTNU, som samarbeidspartnere. Disse bidrar alle til å fremme mangfold og likestilling i informasjonssikkerhetsbransjen.