Mange henvendelser om ID-tyveri


NorSIS mottar mange henvendelser fra personer som har fått egen identitet eller sin organisasjons identitet misbrukt i svindel. Dette er et stort problem som kan få store konsekvenser. Men hva er egentlig et ID-tyveri og hvordan skjer det?

Et ID-tyveri kan skje på ulike måter, men fellestrekket er at ID-tyven får tilgang til offerets personopplysninger eller ID. Henvendelsene vi får viser at identiteter brukes i en rekke forskjellige typer svindel. Fellesnevneren er misbruk av fødselsnummer, organisasjonsnummer, falske e-postadresser og bruk av telefonabonnement i stjålne identiteters navn eller kontantkort som er navnløse.

ID-tyveri rettet mot privatpersoner

For privatpersoner skjer dette for eksempel gjennom postkassetyveri, mistede eller stjålne ID-dokumenter samt at offeret gir fra seg opplysninger på internett gjennom et såkalt phishingangrep.

ID-tyveri rettet mot virksomheter

ID-tyveri rettet mot virksomheter, alt fra enmannsforetak til større virksomheter, utføres ofte gjennom misbruk av organisasjonsnummer, en falsk e-postadresse og åpen informasjon om virksomheten. Med dette som utgangspunkt kan en svindler i mange tilfeller, utgi seg for å være en ansatt eller leder i en virksomhet og kjøpe varer, tjenester eller annet på internett. I tillegg benyttes sosial manipulering gjennom telefonsamtaler med eksempelvis kredittutstedere eller varehus.

Hvilke typer henvendelser får NorSIS om ID-tyveri?

Den siste tiden har vi mottatt mange henvendelser fra personer som har opplevd at svindlere har kjøpt dyre telefoner på nett ved hjelp av deres identitet. Dette gjelder både privatpersoner og enkeltmannsforetak som har opplevd at det er innkjøpt telefoner kjøpt i virksomhetens navn.

Et annet tilfellet å nevne var en person som driver et enkeltmannsforetak, som opplevde innbrudd i sin postkasse. Dette påførte vedkommende tilsammen 700.000 kr i kredittlån i tillegg til at svindlerne klarte å kjøpe en bil i offerets navn. Videre har det vært en rekke henvendelser hvor ofre for id-tyveri har mottatt gjenpartsbrev fra virksomheter som gjør kredittsjekker hvor noen har kjøpt eller forsøkt å kjøpe varer i personens navn.

Misbruk av fødselsnummer er en stor utfordring

Fødselsnummeret, altså de 11 sifrene som er unikt for hver av oss nordmenn, er det elementet svindlerne som regel kommer lengst med i et ID-tyveri slik vi i NorSIS ser situasjonen i dag. Dette er et nummer som skal brukes til å identifisere oss, men brukes dessverre altfor ofte også for autentisering, det vil si å bekrefte at noen er den vedkommende sier den er. Det er ikke hensikten med nummeret og bør derfor ikke oppfattes som godt nok. Til det er det altfor enkelte å få tak i noens fødselsnummer. Tek.no har gjentatte ganger skrevet om hvor enkelt det er å finne ut en person sitt fødselsnummer og dessverre tillegges dette nummeret en stor betydning i samfunnet.

Fødselsnummeret oppgis på en rekke ID-papirer blant annet bankkort, brev som sendes i posten eller det kreves at det oppgis i forbindelsen med netthandel. Hvis svindleren har kompetanse til å avdekke fødselsnummer mangler vedkommende kun informasjon som finnes tilgjengelig på internett og en porsjon kløkt for å gjøre svindler med andres identitet.

Dersom et fødselsnummer har kommet i feil hender, kan det ikke endres. Det betyr i praksis at en svindler som tar utgangspunkt i et fødselsnummer kan fortsette å misbruke nummerets «eier» gjentatte ganger, for all fremtid. Vedkommende må alltid være beredt på at det kan komme nye misbrukstilfeller.

Hva gjør du om fødselsnummeret er på avveier?

Dersom fødselsnummeret ditt er på avveie er det dessverre lite å gjøre. Du kan kontakte de store kredittvurderingsselskapene og be om sperring av fødselsnummeret ditt for kredittvurdering. Det betyr samtidig at du selv må åpne nummeret igjen hver gang du skal søke om tjenester som mobilabonnement, lån eller en annen tjeneste som krever en kredittvurdering. Samtidig er dette ikke noen garanti mot at svindlere får kjøpt varer på internett i ditt navn, eller på andre måter tilegner seg tjenester eller økonomisk vinning i ditt navn. For å unngå at identiteter misbrukes i svindel kreves en det at både private virksomheter og det offentlige endrer rutiner for kontroll av at den som kjøper varer eller tjenester virkelig er den vedkommende utgir seg for å være. Vi trenger en helhetlig identitetsforvaltning der det å vite hvem man samhandler med må forsterkes.

 

nettvett.no/id-tyveri har NorSIS sider som gir deg råd om hvordan du forebygger, oppdager og håndterer ID-tyveri.

 

IDentitet 2019 – konferanse om ID-tyveri

I samarbeid med Skattedirektoratet arrangerer NorSIS konferansen IDentitet 2019 – «Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden» 6. og 7. februar

Her kan du lese mer om konferansen, se program og melde deg på.