Invitasjon til IDentitet 2023

Nok en gang vil Norsk senter for informasjonssikring ønske velkommen til konferansen IDentitet. Årets konferanse vil foregå i tidsrommet 7.-8. juni i Oslo. Påmeldingen er åpen.

På konferansen IDentitet 2023 vil vi løfte viktige spørsmål ved identitetsforvaltningen i Norge og legge til rette for dialog mellom sentrale aktører.

Fra en panelsamtale på IDentitet 2022

Lurer du på hvor utbredt ID-tyveri er i Norge? Hvilke utfordringer digitale identitetstyverier fører med seg? Hvilket ansvar myndighetene har for å sikre trygge løsninger og lik tilgang for alle? Hvordan teknologisk utvikling og bl.a. bruk av biometri kan avhjelpe problemene?
Da bør du komme på årets viktigste konferanse: IDentitet 2023.

Samarbeid mellom NorSIS, Skatteetaten og Univeristetet i Oslo

–  Systemer for elektronisk identifisering er en del av vår kritiske digitale infrastruktur. I en ideell verden har alle muligheten til å identifisere seg digitalt uten risiko for misbruk og ID-tyveri, sier Marte Eidsand Kjørven, professor ved UiO og prosjektleder for prosjektet «Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI)». Men poengterer at slik er det ikke i dag.

– For å komme dit trenger vi både mer kunnskap og et bredt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Dette er bakgrunnen for det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter, og ikke minst denne konferansen, NorSIS arrangerer IDentitet sammen med Skatteetaten og SODI.

Todelt konferanse

Nytt av året er at konferansen er todelt. Første dag av konferansen vil omfatte overordnede problemstillinger knyttet til identitetsforvaltningen sett i lys av de pågående digitaliseringsprosesser. Denne delen av konferansen vil belyse både trusler mot og risiko i eksisterende ID-løsninger, men vil også sette mulige fremtidige løsninger på agendaen. Konferansens første dag vil bli gjennomført på «Sentralen Oslo», og vil avsluttes med et tapasmåltid og mingling.

Hovedtemaet for konferansens dag to er «Risiko ved praksis og regulering av elektroniske identiteter», og vil ta for seg juridiske og regulatoriske utfordringer med elektroniske identitetsløsninger. Konferansens dag 2 vil bli gjennomført på Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo, i Domus Bibliotheca.

Bred deltagelse

– Konferansen samler deltakere fra både offentlig sektor, akademia og fra næringslivet. Det legges vekt på å tilrettelegge for kunnskapsbygging gjennom foredrag, panelsamtaler og diskusjoner, forteller Knut Ivar Rønning, daglig leder i NorSIS. I tillegg legger vi til rette for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom fageksperter og beslutningstakere, avslutter Rønning.

Arrangementsider

Påmeldingen er nå åpen, og det er mulig å melde seg på enkeltdager. Se fullt program, priser og meld det på, på våre arrangementsider.

Subscribe to our newsletter!