Mann triller sykkel over bru i Oslo mens han snakker i mobiltelefon

IDentitet 2023

Konferansen IDentitet 7. -8. juni 2023 i Oslo

IDentitet 2023

Nok en gang vil Norsk senter for informasjonssikring ønske velkommen til konferansen IDentitet. Årets konferanse gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten og Universitet i Oslo, og vil foregå i tidsrommet 7.-8. juni i Oslo. Påmeldingsfrist var 26. mai kl 12.

Panelsamtale IDentitet 2022

Todelt konferanse

Nytt av året er at konferansen er todelt. Første dag av konferansen vil omfatte overordnede problemstillinger knyttet til identitetsforvaltningen sett i lys av de pågående digitaliseringsprosesser. Denne delen av konferansen vil belyse både trusler mot og risiko i eksisterende ID-løsninger, men vil også sette mulige fremtidige løsninger på agendaen. Konferansens første dag vil bli gjennomført på «Sentralen Oslo», og vil avsluttes med et tapasmåltid og mingling.

Hovedtemaet for konferansens dag to er «Risiko ved praksis og regulering av elektroniske identiteter», og vil blant annet ta for seg juridiske og regulatoriske utfordringer med elektroniske identitetsløsninger. Konferansens dag 2 vil bli gjennomført på Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo, i Domus Bibliotheca.

Ny kunnskap og nettverksbygging

Konferansen samler deltakere fra både offentlig sektor, akademia og fra næringslivet. Det legges vekt på å tilrettelegge for kunnskapsbygging gjennom foredrag, panelsamtaler og diskusjoner. I tillegg legger vi til rette for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom fageksperter og beslutningstakere.

Program