Gratis nettkurs for seniorer


To av fem seniorer er bekymret for å ikke henge med i den teknologiske utviklingen. Vi har derfor laget et e-læringskurs som er spesielt rettet mot denne gruppen. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var tilstede under lanseringen.

Ifølge en representativ undersøkelse vi har gjennomført blant eldre over 67 år, er hele to av fem bekymret for at de ikke skal klare å henge med i den teknologiske utviklingen. Like mange er redde for konsekvensene dersom de gjør feil på nettet.

Halvparten av alle seniorer ønsker tips og hjelp

Halvparten av de spurte ønsker at det skal være lett å finne tips og hjelp for å kunne bruke internett sikkert. Direktør i NorSIS,  Peggy Heie, pekte under lanseringen på behovet for å bygge digital kompetanse i de gruppene som ikke får den strukturerte opplæringen som i dag gjerne skjer i arbeidslivet. Det gjelder de yngste i samfunnet og seniorene. Derfor er vi veldig fornøyd med å kunne tilby et gratis og lett tilgjengelig kurs for de eldre nettbrukerne. Gjennomfører de kurset, vil de mest sannsynlig bli tryggere på nett, sier Heie.

Samfunnssikkerhetsminister Tybring-Gjedde viste i sitt innlegg til regjeringens lansering av Nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse i januar. Hun uttalte at kurset som NorSIS nå har lansert er et godt eksempel på en konkret oppfølging av strategiene, og at hun var veldig fornøyd med dette initiativet.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og direktør Peggy Heie

Avgjørende for trygghetsfølelsen

Kurset “Sikkerhet for seniorer” er utviklet i samarbeid med Seniornett, en frivillig medlemsorganisasjon som i mer enn 20 år har jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen.

Ettersom stadig flere offentlige og private tjenester blir heldigitale, er det avgjørende at også denne generasjonen føler seg trygg på nett. Vi vet at de aller fleste seniorer bruker nett, men de har ikke vokst opp med teknologien. De mangler ofte den digitale kompetansen mange i dag får i arbeidslivet.

Ifølge NorSIS-undersøkelsen bruker 97 prosent av de spurte over 67 år internett daglig. Klart vanligst er det å bruke nettet til å sjekke e-post og logge på Facebook (75 prosent).

Lærer å bli trygg på nett

Kurset består foreløpig av seks leksjoner som hver tar ca 10 minutter å gjennomføre. De tar for seg temaer som sikker bruk av e-post, sosiale medier, banktjenester på nett og brukerkontoer. Nye leksjoner blir fortløpende lagt til, og eksisterende temaer blir oppdatert ved behov.

– Vi har sammen med Seniornett forsøkt å lage et kurs som oppleves relevant for seniorene. Leksjonene kan tas samlet eller hver for seg. Vi anbefaler alle eldre å ta kurset. Det er vel verdt å investere noen minutter for å bli til en tryggere internettbruker, avslutter administrerende direktør Peggy Heie.

 

Kurset finner du på nettvett.no.