Du kan bruke Messenger uten en Facebook-konto

Tidligere krevde Meta at Messenger-kontoen din var tilknyttet Facebook-kontoen din. Har du da hatt et ønske om å ikke bruke Facebook, men fortsette med Messenger, har abefalingen vært å deaktivere Facebook-kontoen din. Nå er det mulig å splitte Messenger og Facebook slik at du også står fritt til å slette Facebook-kontoen din helt.

Meta Messenger logo
Logoen til Messenger

Hva er Messenger?

Messenger er en tjeneste fra Meta, som gir deg muligheten til å kommunisere med andre gjennom chat, gruppesamtaler, videosamtaler, taleanrop og mye mer.

Tjenesten ble opprinnelig lansert som en del av Facebook, som en mulighet for å sende direktemeldinger til andre på Facebook. Senere ble Messenger gjort om til en egen app, men var fremdeles tett knyttet til Facebook-kontoen din.

For å bruke Messenger har det derfor vært en forutsetning at du har hatt en eksisterende Facebook-konto å knytte brukerkontoen til. Det har vært mulig å deaktivere Facebook og fremdeles bruke Messenger, men det har ikke vært mulig å slette Facebook-kontoen.

Derfor splittes Messenger og Facebook

Endringen skyldes en ny EU-lov som heter Digital Markets Act (DMA), og som trådte i kraft i mars i 2024. Den nye lovgivningen er med på å sikre rettferdig konkurranse i det digitale markedet. Den gir også oss forbrukere større valgfrihet.

Loven vil føre til endringer hos mange av de største og sterkeste digitale plattformene, som for eksempel Amazon, Apple, Meta og Microsoft. DMA vil pålegge disse virksomhetene både plikter og forbud som vil kunne endre brukeropplevelsen for oss forbrukere.

Som en følge av dette har Meta åpnet opp for at alle brukere i EU, EØS og Sveits får flere valg om hvordan de ønsker å bruke tjenestene deres.

Hvilke muligheter har du per mars 2024?

Det Meta nå gir deg muligheten til, er å bruke Messenger uten at den må være knyttet til en Facebook-konto. Du velger helt enkelt selv om du vil fortsette å bruke Facebook og Messenger sammen sånn som før eller ikke. Hvis ikke, kan du opprette en ny og uavhengig Messenger-konto.

Ønsker du å opprette en ny Messenger-konto, kan det være greit å vite at brukeropplevelsen vil bli litt annerledes. For eksempel vil du ikke lenger kunne søke opp venner fra Facebook for å starte en ny samtale, men du kan søke dem opp manuelt ved hjelp av navn eller brukernavn. Samtidig vil gammel chat-historikk forsvinne, og felleskapschatter tilhørende grupper på Facebook, vil ikke lenger være tilgjengelig. Du starter enkelt forklart med blanke ark.

Hvordan oppretter du en ny Messenger-konto?

Hvis du ønsker å opprette en Messenger-konto som er uavhengig av Facebook-kontoen din, kan du følge Slettmeg sin veiledning.

Ønsker du da også å slette Facebook-kontoen din, kan du følge veiledningen «Slik sletter du deg fra Facebook».