Security Divas 2024

Hvert år avholdes Security Divas-konferansen på Gjøvik, og arrangementet fungerer som et samlingspunkt for kvinner som jobber innenfor digital sikkerhet og informasjonsteknologi i hele landet.

Formålet er å gi dem inspirasjon og muligheten til å utvide sitt profesjonelle nettverk. Dette nettverket legger vekt på tverrsektoriell deltakelse og viser den varierte bredden innenfor digital sikkerhet. Security Divas-konferansen tiltrekker seg en mangfoldig gruppe deltakere, inkludert ledere, HR-representanter og utviklere fra både kommersielle selskaper og offentlige og ideelle organisasjoner.

Meld deg på og les mer om programmet for 2024

Seminar om løsepengeangrep og sosial manipulering

Angrepet mot Østre Toten kommune den 9. januar 2021, hadde de fleste ingredienser et løsepengeangrep normalt inneholder. Vi har lest historiene om feieren som ikke visste hvor det skulle feies, hjemmesykepleieren som ikke visste hvilke medisiner som skulle gis, og ansatte som møtte sorte skjermer. Ikke minst om persondata på avveier og at dette har kostet kommunen mer enn 32 millioner kroner.

NorSIS og NTNU inviterer til dagsseminar om løsepengeangrep og sosial manipulasjon på Sentralen Oslo den 24. november. I dette seminaret vil vi bruke angrepet mot Østre Toten kommune som et utgangspunkt for å belyse hvordan alle virksomheter kan forebygge og håndtere digitale angrep.

Løsepengeangrep anses som den største enkeltstående digitale trussel eller angrepstype alle virksomheter, bedrifter og organisasjoner kan bli utsatt for. For å få tilgang til nettverkene, er de mest vanlige angrepsmetodene som benyttes, forskjellige former for phishing. I tillegg forsøker en trusselaktør å benytte sårbarheter og svakheter i de teknologiske løsningene for å få tilgang.

Program og påmelding for dagen