ung kvinne med langt hår og briller sitter i mørket og ser på opplyst dataskjerm

Security Divas konferansen 2024

I år ble konferansen holdt 18.-19. januar på Quality Hotel Strand Gjøvik. Neste års konferanse arrangeres 23. og 24. januar 2025. Følg oss på LinkedIn eller Facebook for mer informasjon om program og påmelding.

For 13. gang inviterte vi kvinner med interesse for teknologi og digital sikkerhet, til to dager med nettverksbygging og inspirerende faglig påfyll. Det er med stor glede og entusiasme at vi ønsker å presentere både kjente navn og høyaktuelle temaer årets program. 

Hvorfor Security Divas?

Security Divas ble første gang arrangert i 2010, med et mål om å få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet og tørre å ta lederroller. Siden har det utviklet seg til å bli et nettverk for kvinner som studerer, jobber eller ønsker å jobbe med digital sikkerhet. Arbeidet med Security Divas er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer fem: «Likestilling mellom kjønnene». Security Divas er derfor et viktig tiltak for økt mangfold i en mannsdominert bransje. Det er stor interesse rundt konferansen, og vi har mellom 150-200 deltakere hvert år.

Foredragsholdere

Konferansen rommer flere dyktige, kvinnelige foredragsholdere fra både privat og offentlig sektor. Denne gangen vil det også være mulig å delta i en beredskapsøvelse. Her deltar og lærer man om å bruke spilløvelse som metode for å øve beredskap i små avdelinger på lavere nivå i virksomheten på en ressurseffektiv og morsom måte. Du får muligheten til å registere deg som deltaker i øvelsen etter påmelding til konferansen.

Her har du en oversikt over foredragsholdere og paneldeltakere for Security Divas-konferansen 2024:

Agnes Viktoria Aaser
Rådgiver
NSM

Angela Wong
CTO
Defendable

Cicilie Hennig-Till
Endringsleder
Devoteam

Eva Sagemo
CFO
TOMRA

Frøydis Barstad
Cyberbudeie, CEO & Co-founder i Diri
DIRI

Grethe Staumo
Team Lead
Accenture

Hege Tokerud
CEO & Co-founder
AiBA

Hege-Anita Wessel
NK/Oppdrags-
koordinering
Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

Hilde Valø
Agency Director
Sopra Steria

Jenny A. Engeland Hansen
Special Investigator
Økokrim

Kjersti A. Stathopoulou
Partner | Cyber Leader Nordic & Norway
Deloitte

Kristine Kotte-Eriksen
Strategisk rådgiver og foredragsholder
Studio Kotte

Kristine Myrland Joa
Lead Cloud Security Engineer
NRK/Devoteam M Cloud

Lone Werness Bekkeheien
Presales Solution Architect
Sopra Steria

Mette Amalie Nilssen
Seniorrådgiver
NorSIS

Rowegians
Atlanterhavsroere og eventyrere
Rowegians

Mona Westrum
Associate Partner
IBM

Sofie Haarsaker
Rådgiver
NSM

Tonje Levie Bendiksen
Security Delivery Specialist
Accenture

Zoya Shah
Informasjonssikkerhets-leder/Ciso
NRK

Program

Årets temaer er nasjonalt sikkerhetsbilde, kunstig intelligens og sosial manipulering, samt inkluderende kultur og likestilling i arbeidslivet. I tillegg vil det legges opp til en spennende paneldebatt om mangfold, ledet av Kristine Kotte-Eriksen. Programmet kan også lastes ned.

Torsdag 18. januar

09:00 Registrering

11:00 Velkommen Ingelin Sørbo, NorSIS og Kristin Wist, NSM

11:15 Nasjonalt digitalt risikobilde Sofie Haarsaker og Agnes Aaser, NSM

11:50 På innsiden av et dataangrep Eva Sagemo, TOMRA

12:20 LUNSJ

13.30 I en verden med avatarer, deep fake, filter og hallusinering – hvem kan du stole på i kappløpet om å ta i bruk kunstig intelligens?
Mona Westrum, IBM

14:05 Nasjonal enhet for bekjempelse av bedrageri – Bedragerienheten ved Økokrim Jenny A. Hansen, Økokrim

14:35 PAUSE

15:00 TREDELT SPOR

Spor 1:
Vær beredt

15:00 Nordmenns forhold til digital sikkerhet
Mette Amalie Nilssen, NorSIS

15:40 Øvelse: Awareness Activation (egen påmelding kreves)

Cicilie Hennig-Till, Devoteam

Spor 2:
Verktøy

15:00 Cyberrisiko og cybersheriffer
Frøydis Barstad,
DIRI

15:40 EU’s NIS 2 direktiv for ett sikrere samfunn
Kjersti A. Stathopoulou,
Deloitte

16:20 Kunstig intelligens i kampen mot nettovergrep mot barn og unge
Hege Tokerud,
AiBA

Spor 3:
Trender

15:00 Sosial manipulasjon – umulig for deg å ikke blir lurt
Lone Werness Bekkeheien,
Sopra Steria

15:40 Trends from an abundance of compromise: Never mind AI, you got more important stuff to worry about
Angela Wong, Defendable

16:20 Deepfakes og desinformasjon: Trusler mot samfunnssikkerheten i en digital tidsalder
Grethe Staumo
Accenture

16:50 Programslutt

18:30 Fuck-up-vors og aperitiff i Kulturtrappa

19:30 Festmiddag i Mustadsalen

22:00 Baren i Mustadsalen åpner

Fredag 19. januar

09:00 Stå trygt i endringen som mangfold krever Kristine Kotte-Eriksen

09:35 PaneldebattVi setter retning for bransjen de neste 5 årene. Hva trenger vi mer av og mindre av for å ruste bransjen for tiden som kommer? Ledes av Kristine Kotte-Eriksen

Paneldeltakere
Tonje Levie Bendiksen, Security Delivery Specialist, Accenture
Zoya Shah, Informasjonssikkerhets-leder/Ciso, NRK
Hilde Valø, Agency Director, Sopra Steria
Hege-Anita Wessel, NK/Oppdrags-koordinering, Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

10:10 PAUSE

10:25 Media som den fjerde statsmakt: Tillit, ansvar og påvirkning
Zoya Shah, NRK og Kristine Myrland Joa, Devoteam M Cloud

11:00 Security Divas i tiden fremover Arbeidsgruppe Security Divas

11:25 Der ingen skulle tro at noen kunne ro Rowegians

12:25 Takk for i år

12:30 Avslutningslunsj