ung kvinne med langt hår og briller sitter i mørket og ser på opplyst dataskjerm

Security Divas konferansen 2024

I år holdes konferansen 18.-19. januar på Quality Hotel Strand Gjøvik.

For 13. gang inviterer vi kvinner med interesse for teknologi og digital sikkerhet, til to dager med nettverksbygging og inspirerende faglig påfyll. Det er med stor glede og entusiasme at vi ønsker å presentere både kjente navn og høyaktuelle temaer i neste års program. 

Hvorfor Security Divas?

Security Divas ble første gang arrangert i 2010, med et mål om å få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet og tørre å ta lederroller. Siden har det utviklet seg til å bli et nettverk for kvinner som studerer, jobber eller ønsker å jobbe med digital sikkerhet. Arbeidet med Security Divas er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer fem: «Likestilling mellom kjønnene«. Security Divas er derfor et viktig tiltak for økt mangfold i en mannsdominert bransje. Det er stor interesse rundt konferansen, og vi har mellom 150-200 deltakere hvert år.

Foredragsholdere

Konferansen rommer flere dyktige, kvinnelige foredragsholdere fra både privat og offentlig sektor. Denne gangen vil det også være mulig å delta i en beredskapsøvelse.

Dette er bekreftede foredragsholdere, og vi legger inn nye fortløpende:

Foreleser
Kristine Kotte-Eriksen
Strategisk rådgiver og foredragsholder
Studio Kotte

Foreleser
Kjersti A. Stathopoulou
Partner | Cyber Leader Nordic & Norway
Deloitte

Foreleser
Siri Evensen

Infrastructure Sales Manager
IBM

Forelesere
Rowegians
Atlanterhavsroere og eventyrere
Rowegians

Foreleser
Grete Staumo
Team Lead
Accenture

Foreleser
Hilde Valø
Agency Director
Sopra Steria

Foreleser
Cicilie Hennig-Till

Endringsleder
Devoteam

Foreleser
Lone Werness Bekkeheien
Presales Solution Architect
Sopra Steria

Program

Noen av neste års temaer er nasjonalt sikkerhetsbilde i 2023, kunstig intelligens og sosial manipulering, samt inkluderende kultur og likestilling i arbeidslivet. I tillegg vil det legges opp til en spennende paneldebatt om mangfold, ledet av Kristine Kotte-Eriksen. 

På programmet for 18.-19. januar 2024 står det en rekke spennende foredragsholdere og aktører klare: 

Torsdag 18. januar

10:00 Registrering

11:00 Velkommen Ingelin Sørbo, NorSIS

11:10 Nasjonalt digitalt sikkerhetsbilde Sofie Haarsaker og Agnes Aaser, NSM

11:45 På innsiden av et dataangrep Eva Sagemo, TOMRA

12:15 LUNSJ

13.30 Muligheter med kunstig intelligens Siri Evensen, IBM

14:05 Bedragerienheten Jenny A. Hansen, Økokrim

14:35 PAUSE

15:00 TREDELT SPOR

*Øvelsen Awareness Activation krever egen påmelding.

Spor 1:
Vær beredt

15:00 Nordmenns forhold til digital sikkerhet
Mette Amalie Nilssen, NorSIS

15:40 Øvelse: Awareness Activation (1 time, påmelding kommer)

Cicilie Hennig-Till Devoteam

Spor 2:
Verktøy

15:00 Cyberrisiko og personvern gjort enkelt
Frøydis Barstad
DIRI

15:40 Hvordan forholde seg til nye rammeverk – NIS2 Direktivet
Kjersti A. Stathopoulou
Deloitte

16:15 AI-powered protection of children
in games and social media

AiBA

Spor 3:
Trender

15:00 Sosial Manipulering
Lone Werness Bekkeheien,
Sopra Steria

15:40 TBA

16:15 Deepfakes og desinformasjon: Trusler mot samfunnssikkerheten i en digital tidsalder
Grethe Staumo
Accenture

16:45 Programslutt

19:00 Aperitiff i Café PI

19:30 Festmiddag i Mustadsalen

22:00 Baren Café PI åpner

Fredag 19. januar

09:00 Konkurransekraften i kultur Kristine Kotte-Eriksen

09:35 Paneldebatt Ledes av Kristine Kotte-Eriksen

10:10 PAUSE

10:20 TBA

10:55 Security Divas i tiden fremover Arbeidsgruppe Security Divas

11:20 Der ingen skulle tro at noen kunne ro Rowegians

12:25 Takk for i år

12:30 Avslutningslunsj

Meld deg på!

Det er fremdeles ledige plasser på neste års konferanse. Meld deg på i dag og sikre deg inspirasjon og faglig innsikt.