Seminar om løsepengeangrep og sosial manipulering

Nettverksbygging, Sikkerhetskultur 20.10.2022

Angrepet mot Østre Toten kommune den 9. januar 2021, hadde de fleste ingredienser et løsepengeangrep normalt inneholder. Vi har lest historiene om feieren som ikke visste hvor det skulle feies, hjemmesykepleieren som ikke visste hvilke medisiner som skulle gis, og ansatte som møtte sorte skjermer. Ikke minst om persondata på avveier og at dette har kostet kommunen mer enn 32 millioner kroner.

NorSIS og NTNU inviterer til dagsseminar om løsepengeangrep og sosial manipulasjon på Sentralen Oslo den 24. november. I dette seminaret vil vi bruke angrepet mot Østre Toten kommune som et utgangspunkt for å belyse hvordan alle virksomheter kan forebygge og håndtere digitale angrep.

Løsepengeangrep anses som den største enkeltstående digitale trussel eller angrepstype alle virksomheter, bedrifter og organisasjoner kan bli utsatt for. For å få tilgang til nettverkene, er de mest vanlige angrepsmetodene som benyttes, forskjellige former for phishing. I tillegg forsøker en trusselaktør å benytte sårbarheter og svakheter i de teknologiske løsningene for å få tilgang.

Program og påmelding for dagen

Sted og påmelding

Seminaret arrangeres i samarbeid med NTNU på Sentralen Oslo i Øvre Slottsgate 3. den 24. november 2022.

Registrering starter kl 09:30 og programmet starter fra kl 10.

Program

09:30 Registrering

Profilbilde av Knut Ivar Rønning i NorSIS

10:00 Velkommen og innledning til seminaret
Knut Ivar Rønning, seniorrådgiver ved NorSIS

10:20 Forebygging av digitale angrep
Lars Wilberg, KPMG

Den 9 januar 2021 ble Østre Toten kommune utsatt for et alvorlig digitalt angrep. Noen dager etter angrepet inngikk kommunen en avtale med KPMG, om bistand til forskjellige oppgaver og aktiviteter i forbindelse med håndteringen av hendelsen. I tillegg ble det avtalt at KPMG skulle gjennomføre en undersøkelse som skulle bidra til å kunne gi svar om årsakene til hendelsen, og ikke minst bidra til læring og forbedring. Dette er gitt ut som en rapport. I dette foredraget vil KPMG komme inn på sine generelle vurderinger av IKT-sikkerheten, årsakssammenhenger, og hvilke forebyggende tiltak som alle bedrifter og virksomheter bør innføre.

10:50 Håndtering av digitale hendelser – hvordan forberede seg best mulig
Grethe Østby, stipendiat ved NTNU

På oppdrag fra Østre Toten kommune har NTNU gjennomført en evaluering og undersøkelse av selve hendelseshåndteringen av det digitale angrepet. I dette foredraget vil Grethe Østby fra NTNU komme inn på hendelseshåndteringen og læringspunkter som bidra til å styrke alle virksomheters evne til å kunne håndtere digitale angrep og -hendelser.

11:20 Pause

Getty Images

11:30 Panelsamtale
ledet av Karoline Hultman Tømte, faglig leder ved NorSIS

Med utgangspunkt i erfaringene fra det omfattende løsepengeangrepet mot Østre Toten kommune, vil Karoline gjennomføre en samtale med kommunedirektøren, Ole Magnus Stensrud. I tillegg vil Grethe Østby og en representant fra KPMG delta i samtalen.

12:00 Lunsj

13:00 Hva kan norske norske virksomheter og bedrifter bli utsatt for, og hva kan konsekvensene bli
Erik Sønstelie, redaktør og daglig leder Oppland Arbeiderblad

Oppland Arbeiderblad hadde en omfattende dekning av det digitale angrepet mot Østre Toten kommune. I sin dekning fikk de frem nye og uavhengige opplysninger om angrepet, basert på systematisk bruk av ulike kilder, strukturerte søk og ny teknologi. Gjennom dette har OA bygget opp en meget god kompetanse på hva alle norske bedrifter og virksomheter kan bli utsatt for. I tillegg har de på nært hold vært i stand til å identifisere og rapportere om konsekvensene ved digitale angrep. Dette skal vi få høre mer om i dette foredraget.

13:30 Historien om en brunost
Gaute Wangen, førsteamanuensis ved NTNU

Digitaliseringen medfører at verdikjedene blir lengre og mer kompliserte. Avhengighetene mellom store og små bedrifter øker. Det finnes eksempler på at bedrifter har blitt utsatt for løsepengeangrep, selv om de ikke selv har blitt direkte angrepet. I dette foredraget får vi høre mer om sikkerhet og risiko i verdikjeden, på en spennende og original måte.

14:00 Pause

Getty Images

14:15 Panelsamtale
ledet av Karoline Hultman Tømte, faglig leder ved NorSIS

Deltakerne i samtalen vil bli oppdatert.

14:45 - 15:00 Oppsummering og avslutning