Aktiver totrinnspålogging på Dropbox

Totrinnspålogging (autentisering) er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging på Dropbox. I denne veiledningen forklarer vi hvordan du aktiverer totrinnspålogging på Dropbox.

En dame bruker telefonen sin til å hente kode for totrinnsbekreftelse til å åpne opp noe på mac'en sin

Hva er Dropbox?

Dropbox er en amerikansk tjeneste som lagrer filer en nettsky. Filene kan på den måten synkroniseres mellom ulike PC’er, nett og mobile enheter. Filene synkroniseres til Dropbox.com, slik at du alltid har tilgang til de så lenge du har internettforbindelse.

Hva er totrinnspålogging?

Med totrinnspålogging logger du inn med noe du vet (ditt passord) i tillegg til noe du får (en kode på telefon). Dette hindrer andre uvedkommende å logge inn med din konto, selv om de har ditt passord. Sikkerheten din øker betraktelig med totrinnspålogging og vi anbefaler at dette aktiveres snarest mulig.

Før du begynner

Dersom du ønsker å benytte en app for totrinnspålogging må du installere denne på din mobil først. Vi anbefaler appen Authy, men brukere med lite erfaring med mobil og teknologi kan velge Google Authenticator istedenfor, da den har enklere oppsett.

Authy i Google Play
Authy i Apple App Store
Google Authenticator i Google Play
Google Authenticator i Apple App Store

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.